nieuws

Proef met natuurlijk ophogen

infra

Proef met natuurlijk ophogen

Stort 25.000 kuub zand zo’n 200 meter voor de kust. Laat dit met de stroming meevoeren en de kustoever wordt op natuurlijke wijze opgehoogd.

Uiteindelijk moet de hele IJsselmeerkust met behulp van de zogeheten ‘zachte
zandmotor’ op niveau worden gebracht. In samenwerking met stichting Ecoshape uit
Dordrecht begint natuurorganisatie It Fryske Gea deze maand een proef. Het
Friese natuurgebied Workumerwaard, dat vlak onder de Afsluitdijk ligt, is als
eerste aan de beurt. De benodigde 25.000 kuub zand voor de ophoging wordt
hoofdzakelijk uit het IJsselmeer opgebaggerd. Met een kraan op een drijvende bok
wordt vlak onder de kust een langgerekte zandbank gemaakt. Wind en golven voeren
dit zand geleidelijk naar de kust. Een ecodynamische dam, die uit een houten
palenrij met aan de bovenkant een afrastering van gevlochten wilgenteen bestaat,
moet voorkomen dat het zand weer richting Afsluitdijk stroomt. De ophoging van
de IJsselmeerkust is noodzakelijk, omdat uit een advies van de Deltacommissie
blijkt dat het waterpeil 1,5 meter kan stijgen. Om overstromingen te voorkomen
moeten de oevers ook worden opgehoogd. “Doe je niets, dan is dat niet goed voor
het natuurgebied”, zegt adjunct-directeur Henk de Vries van It Fryske Gea. Een
andere optie is de peilstijging uit te rekenen en de oevers, evenals bij
zandsuppletie, vanaf het water met een spuitmond op te spuiten. “Maar veel
waterplanten zouden dit niet overleven en vogels hebben dan geen broedgebied
meer. Daarom hebben we deze oplossing bedacht.”

Experimenten

Volgend jaar zomer vinden nog twee experimenten plaats: voor de kust van
Hindeloopen en ter hoogte van het Oudermirdumerklif bij het Friese Oudemirdum.
Ter hoogte van het Badpaviljoen in Hindeloopen wordt een kunstmatige zandbank
met 200.000 kuub zand dwars op de kust aangelegd. De initiatiefnemers hopen dat
daardoor een zandstrand ontstaat en willen zo tegelijkertijd de recreatie
stimuleren. De bovenzijde van de zandbank is relatief vlak en biedt daardoor
mogelijkheden voor de groei van riet dat het zand vasthoudt. De oever voor het
Oudemirdumerklif wordt op dezelfde manier en met eenzelfde hoeveelheid zand als
bij de Workumerwaard opgehoogd. De aanbestedingsprocedure voor het project is
deze week begonnen. “We sleutelen nog aan het detailontwerp”, zegt projectleider
Hans Polman van Arcadis uit Assen, één van de partijen die bij het project
betrokken is. “We weten ook nog niet welk type schip we gebruiken. Dat laten we
aan de aannemer over die het werk uiteindelijk krijgt.” Hoeveel meter exact
vanuit de kust wordt gewerkt, hangt af van de diepgang van het schip. “Het
IJsselmeer is daar vlak voor de kust 2 meter diep. Je kunt dan aardig dichtbij
komen.” Het project loopt tot en met eind 2012 en kost een kleine 2 miljoen
euro. It Fryske Gea en Ecoshape betalen samen zo’n 1,5 miljoen euro. Het is nog
wachten op bijdragen van Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Reageer op dit artikel