nieuws

Plan Waterman goed voor doctorstitel

infra Premium

Dinsdag 21 december vindt aan de TU Delft een bijzondere promotie plaats: die van Ronald Waterman. Hij heeft sinds de jaren zeventig grote invloed gehad op de waterbouw in Nederland en daarbuiten, onder meer via zijn standaardwerk Naar een Integraal Kustbeleid via Bouwen met de Natuur. Waterman heeft op basis van het boek een proefschriftwaardig uittreksel geschreven, waarop hij nu promoveert.

“Niet langer dominant dammen en dijken als bolwerken tegen de zee, maar in
plaats daarvan duinen en stranden in harmonie met de zee”. Zo formuleert
Waterman zijn kijk. Al tientallen jaren propageert hij dit bouwen met de natuur
en een meer integrale kustontwikkeling. Dit idee vatte eerst post in Nederland
maar wordt inmiddels wereldwijd omarmd.
Integraal
Kustbeleid via Bouwen met de Natuur
betreft de nieuwste fase in de
Nederlandse Waterbouw. Er is sprake van innovatie passend in een typisch
Nederlandse traditie met betrekking tot het werken op het grensvlak water-land”,
aldus de promovendus.

Herstellen

Waterman lanceerde zijn visie, mede gebaseerd op de ideeën van ir. J.N.
Svašek, voor het eerst in het ‘Plan Waterman’ in 1980. Dit was een voorstel voor
een uitbreiding van de kust richting zee waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt
gemaakt van natuurlijke processen. In het plan wordt de historische kustlijn uit
de zeventiende eeuw van Nederland bij benadering hersteld. De kust van toen is
door zeespiegelstijging, bodemdaling, zich wijzigende loop van rivieren en
stormvloeden verloren gegaan. Waterman wil die kust met een nieuwe holle
kustboog in fasen herstellen, compleet met havens, natuurgebieden en veel
aandacht voor recreatie.

Zandmotor

Het plan kreeg veel navolging. Zo ontstonden de Slufterdam, de Tweede
Maasvlakte in wording en Seaport Marina IJmuiden/Kennemerstrand en –meer, die
allemaal een duin/strand-begrenzing hebben met natuurgebieden en economische
functies in harmonie met elkaar. Ander markante voorbeelden zijn de landaanwinst
van 150 hectare bij Hoek van Holland (de van Dixhoorn-driehoek), het vervolg
daarop, namelijk een verbreding van de Delflandse kust waarbij alle strekdammen
onder het zand zijn verdwenen, en ten slotte de Zandmotor, die op dit moment
sterk in de belangstelling staat.

Naast zijn werk als waterbouwkundige is Ronald Waterman al 32 jaar Statenlid
van de Provincie Zuid-Holland (VVD). Daarmee is hij het langst zittende
Statenlid van Nederland. Daarnaast vervult hij tal van adviesfuncties.

Reageer op dit artikel