nieuws

MIRT schiet 50 tot 90 miljard euro tekort

infra Premium

Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) komt 50 tot 90 miljard euro tekort als ze alle projecten in het MIRT wil uitvoeren. Dat stelt zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om meer dan 200 ruimtelijke projecten voor integrale
gebiedsontwikkeling in acht verschillende regio’s. Het financieel tekort geldt
voor Rijk en regio samen. De minister wijst er nadrukkelijk op dat er nog geen
prioritering is tussen de verschillende projecten. Ze wil voor de zomer van 2011
aanwijzen welke projecten wel en niet voor Rijksondersteuning vanuit het MIRT in
aanmerking komen. Ook voor de periode 2020 tot 2028 moeten keuzes gemaakt
worden. Voor die periode is nu 29 miljard euro beschikbaar, maar Schultz wil nog
niet het hele budget vastleggen, om niet op die manier straks haar politieke
opvolgers voor de voeten te lopen.

Flessenhals top 10

De Tweede Kamerleden hebben een aantal specifieke projecten in het visier die
ze maandag in debat met de minister voor het voetlicht brachten. Vrijwel alle
partijen zijn bezorgd over de voortgang van de RijnGouwelijn, met name de
inpassingsvariant genaamd Churchill Avenue kreeg aandacht. Deze variant heeft de
goedkeuring van de omwonenden, maar er is financieel nog geen dekking voor.
Knooppunten De PVV introduceerde de ‘Flessenhals top 10’, die is gebaseerd op de
‘File top 50’. Op nummer één in die ranglijst staat het knooppunt A13/A16/A20
bij Rotterdam, op nummer 10 staat de Rijnlandroute. Volgens de PVV moeten al
deze knooppunten in het MIRT worden opgenomen. De geplande verbreding van de
ring rond Utrecht, met name de A27, naar 2×7 rijbanen kreeg veel aandacht.

Verbreden

Bewoners van het nabijgelegen Lunetten protesteren tegen de uitbreiding
vanwege de verwachte geluidsoverlast en luchtkwaliteitsverslechtering. Farshad
Bashir (SP) pleitte daarom voor een overkapping of een ondertunneling. De VVD
wijst er onder meer op dat de verbreding van de A1 van nationaal belang is. Ook
is de situatie bij Halfweg meerdere partijen opgevallen, waar de N200 dwars door
het dorp loopt. Ineke van Gent (GroenLinks) maakt zich zorgen over de schier
ongebreidelde uitbreidingsplannen. “Het is asfalteren met de kraan open, terwijl
echte oplossingen zoals de kilometerheffing worden vermeden.”

Reageer op dit artikel