nieuws

Matrix kiest voegovergang

infra

Aannemers kunnen met de meerkeuzematrix voegovergangen voor elke situatie bepalen welke voegovergang het beste voldoet in kunstwerken.

Die keuze is alleen goed te maken met een tekening van de situatie.
Tekeningen van onder meer voegovergangen zijn niet makkelijk te krijgen,
constateert civieltechnisch adviseur Hans ten Boom van
10Tree Consultancy.
“Rijkswaterstaat moet echter in beginsel elke tekening kunnen leveren”, vertelde
hij op een studiemiddag in Gouda over de matrix MKM. Niet in de laatste plaats
omdat een groot deel van alle tekeningen inmiddels is gedigitaliseerd.
Voegovergangen maken altijd deel uit van een groter geheel. Ten Boom adviseert
daarom de keuze voor te leggen aan een constructeur om de kans op latere
problemen in te perken. Met de inbreng van de constructeur kan de aannemer zijn
keuze ook beter toelichten en verdedigen bij de opdrachtgever. De matrix moet
bij de opdrachtnemers de discussie stimuleren over de redenen waarom een
bepaalde voegovergang is gekozen. Aannemers installeerden vroeger het type
voegovergang dat Rijkswaterstaat voorschreef. De dienst hanteert nu alleen
functionele eisen. “De aannemer moet dan zelf op zoek naar de voegovergang die
de eisen van Rijkswaterstaat het best vervult”, zegt Ten Boom.

Controlelijst

De matrix gaat uit van de functionele eisen volgens NBD 00400 ‘eisen voor
enkelvoudige voegovergangen’ met dilataties tot 100 millimeter en NBD 00710
‘eisen voor voegovergangen’ met dilataties vanaf 100 millimeter. De keuze wordt
mede bepaald met behulp van een controlelijst en een stappenplan. Het MKM
bespreekt de verschillende uitvoeringen van voegovergangen. In het document
staan alleen goedgekeurde typen. Het overzicht verandert echter met de tijd.
Nieuwe varianten die ook goedkeuring krijgen komen er eveneens in. Niet altijd
worden voegovergangen goed geïnstalleerd. Het gevolg: hinder voor de
weggebruiker en extra kosten door voortijdige vervanging. Ten Boom: “Mankementen
ontstaan onder meer omdat bij de aanleg geen rekening is gehouden met
rotatiekrachten die in de voegovergang kunnen optreden.”

Reageer op dit artikel