nieuws

Dijkdoorbraak Wilnis niet per se schuld van waterschap

infra Premium

Het waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek is niet zonder meer verantwoordelijk voor de dijkdoorbraak in Wilnis in 2003. Dat heeft de Hoge Raad gezegd.

De gemeente De Ronde Venen en een aantal gedupeerde bewoners hebben destijds
het waterschap aansprakelijk gesteld voor de schade. De veendijk zou volgens hen
niet veilig zijn geweest. De rechtbank in Amsterdam stelde de klagers in het
ongelijk. Die ging mee met het verweer van het waterschap dat op basis van de
wetenschap van toen de dijk wel veilig was. Gevaar voor de dijk was volgens de
inzichten van toen alleen aanwezig bij langdurige regen en een hoge waterstand.
Dat een veendijk ook kon verschuiven bij langdurige droogte en een lage
grondwaterstand, was onbekend. In hoger beroep wees het gerechtshof in Amsterdam
de claim wel toe. Het hof vond dat het gebrek aan kennis over de gevaren van
droogte er niet toe doet. Het waterschap is en blijft dan toch aansprakelijk,
was de redenering van het hof. De Hoge Raad is het daar niet mee eens. Die vindt
dat het Amsterdamse hof te streng is geweest. De Hoge Raad vindt dat het hof had
moeten kijken of naar de stand van de wetenschap en techniek van toen bekend had
kunnen zijn of droogte van invloed is op een veendijk. Het hof heeft naar die
omstandigheden ten onrechte niet gekeken, aldus de rechters. Het Gerechtshof in
Den Haag mag zich nu over de zaak buigen.

Reageer op dit artikel