nieuws

Zorgvuldig aanbesteden levert waterschappen miljoenen op

infra Premium

Zeeuwse waterschappen hebben tot 20 miljoen euro bespaard door zorgvuldig aan te besteden en vervolgens het verloop van de werkzaamheden in de gaten te houden.

Toine Poppelaars, dijkgraaf van de waterschappen Zeeuws-Vlaanderen en Zeeuwse
Eilanden, is dik tevreden over dit resultaat. Temeer daar andere waterschappen
in deze periode vaak meer besteden aan dijkversterkingen dan hun budget toelaat.
Poppelaars: “We hebben dit resultaat kunnen boeken doordat we intensief
samenwerken met de provincie en de verschillende gemeenten. De lijnen met de
verscheidene participanten zijn kort zodat we efficiënt kunnen overleggen over
onderhoud en aanbesteden.” Hij merkt daarbij op dat al ruim tien jaar op die
manier wordt gewerkt. “Het verloop onder de medewerkers is in die periode vrij
gering geweest zodat we goed op elkaar zijn ingespeeld. We weten wat er speelt,
hebben ervaring en kunnen werkzaamheden dus goedkoper in de markt zetten.” Het
is daarom vrijwel onmogelijk de Zeeuwse werkwijze als een soort blauwdruk te
gebruiken voor andere waterschappen. “De situatie verschilt daarvoor te veel.”

Eindverantwoordelijk

Overigens blijft het geld niet in de portefeuille van de Zeeuwse
waterschappen, het gaat terug naar Rijkswaterstaat omdat deze de
eindverantwoordelijke is voor het onderhoud van de dijken. Wel konden van een
deel van het geld extra werkzaamheden worden uitgevoerd, die verband houden met
het versterken van de waterkeringen. Het gaat om onder meer de aanleg van fiets-
en wandelpaden.

Reageer op dit artikel