nieuws

Tol versnelt investeringen in wegennet

infra Premium

Het kabinet Rutte zet de deur open voor een andere manier van financieren van rijkswegen.

De mogelijkheid tot tolheffing moet onder andere pensioenfondsen warm maken
om te investeren in infrastructuur. Meer geld dus om sneller nieuwe wegen aan te
leggen. Rutte en zijn ploeg kiezen uitdrukkelijk voor tol op nieuw aan te leggen
trajecten. Daarbij is als eerste het oog gevallen op de A15 Arnhem-Nijmegen en
een nieuwe westelijke oeververbinding bij Rotterdam.

Dubbeldeksweg

Ook de bovenste laag van een dubbeldeksweg, mogelijk de A27 Utrecht-Breda,
hoort bij die opties. Het splitsen van doorgaand en plaatselijk verkeer is
natuurlijk niet nieuw – het gebeurde ook al bij de A2 Maarssen en de rondwegen
van Eindhoven en Den Bosch – maar de A27 zou wel de eerste supersnelweg kunnen
zijn waar gedeeltelijk tol wordt geheven. Het kabinet wacht nog met het
definitief doorhakken van knopen. Tol is immers een gevoelig onderwerp en moet
ver blijven van de discussie over kilometerheffing. Tolpoortjes wekken die
associatie snel, maar vignetten zoals in Oostenrijk, Londen en Duitsland zijn
minder omstreden. Voor wegenbouwers kan het toestaan van tol positief uitpakken:
het levert immers meer nieuwe infraprojecten op. En dat in tijden van
bezuinigingen. Jaarlijks steekt het Rijk weliswaar bijna 9 miljard in
infrastructuur, maar daarbij is een verschuiving gaande naar benutting,
verbreding en beheer en onderhoud. Nieuwe trajecten waren de laatste jaren
nauwelijks aan de orde. Zelfs bij de verbindingen tussen de Schiphol, Amsterdam
en Almere is gekozen voor een impuls van 4 miljard euro in opwaardering van het
bestaande wegennet, in plaats van in een tunnel. Weliswaar wordt op deze route
geld van externe partijen gebruikt voor langdurige financiering maar ook het
Rijk betaald hier fors mee. In de tolplannen van Rutte gaat het alleen om de
aanleg van nieuwe snelwegen of om voorfinanciering van projecten die in het
meerjarenplan 2020-2028 komen. De reserveringen tot 2020 liggen zo goed als in
beton gegoten, maar voor de nieuwe periode van acht jaar extra ligt het
speelveld open.

Financieringsbronnen

Het kabinet ziet in tol de mogelijkheid om alternatieve financieringsbronnen
aan te boren. Zelf wil het de hand op de knip houden, maar de verwachting is dat
pensioenfondsen hun miljarden wel willen in tolprojecten willen steken. Daarvoor
wil het kabinet een nieuwe onderhandelingsronde met de pensioenfondsen aangaan.
Tot op heden verliepen de gesprekken moeizaam omdat de fondsen garanties eisen
voor inflatierisico’s, maar met deze nieuwe troef liggen de kaarten anders. Door
tol te mogen heffen verdienen ze hun investering immers terug. Een andere manier
van financieren is met tolgelden de voorfinanciering te betalen. De automobilist
betaalt dan tijdelijk voor een weg die er anders nog niet zou liggen. in ruil
voor dat geld hoeft hij niet meer in de file te staan.

Reageer op dit artikel