nieuws

Hoofdriool verschuift door Noord-Zuidlijn

infra Premium

Hoofdriool verschuift door Noord-Zuidlijn

Door het uitgraven van de verlengde bouwput van de NoordZuidlijn bij het Scheldeplein in Amsterdam is de grond enkele millimeters vervormd en daardoor is een hoofdriool verschoven.

Het riool is niet gebroken, maar vanwege het dreigende risico wel buiten
dienst gesteld. De Dienst Noord-Zuidlijn, Stadsdeel Zuid en Waternet hebben
besloten het riool tijdelijk bovengronds om te leiden. De foto laat de bouwput
zien met de uitbreiding in de richting van de Scheldestraat. Tijdens het
uitgraven daarvan vervormde de damwand en daarmee de grond buiten de bouwkuip.
Dat was niet onverwacht, maar de gemeten vervorming bleek groter dan berekend.
De rioolleiding ligt enkele meters buiten het bouwterrein 3 tot 4 meter onder
het maaiveld. Volgens Michiel Jonker van de Dienst Noord-Zuidlijn heeft de
verschuiving van de bodem geen gevolgen voor de omliggende bebouwing. De
tijdelijke bovengrondse constructie wordt zo’n 70 meter lang en 5 meter hoog op
zes steunpunten. Hij verdwijnt pas over twee jaar – dan kan een nieuw
ondergronds hoofdriool worden aangelegd.

Reageer op dit artikel