nieuws

Gebiedsverkenning A1 gaat uit van meer asfalt

infra Premium

De capaciteit van de A1 in Overijssel wordt flink uitgebreid. Langs de weg is plek voor geconcentreerde bedrijvigheid. Dit blijkt uit de Gebiedsgerichte Verkenning A1-zone.

Om het dichtslibben van de A1 te voorkomen, hebben het Rijk en Landsdeel Oost
afgesproken dat er nog twee tracé’s in beeld zijn. De weg tussen Apeldoorn en
Deventer-Oost wordt verbreed van 2×3 naar 2×4 rijstroken. Tussen Deventer-Oost
en knooppunt Azelo, de aansluiting met de A35, gaat de weg van 2×2 naar 2×3
rijstroken. Over wat wanneer uitgevoerd gaat worden, inclusief de financiering,
moeten nog andere afspraken met het Rijk worden gemaakt. Bij de afspraken die nu
zijn gemaakt over de tracé-keuze, is niet alleen gekeken naar de weg en zijn
knelpunten, maar naar het hele gebied en de ontwikkeling voor de komende twintig
jaar. De provincie wil de ruimtelijke activiteiten in het gebied zodanig
inpassen dat de kwaliteit die er nu is, behouden blijft. Dit betekent dat
kantoren en scholen zoveel mogelijk rond stations gesitueerd worden.
Bedrijventerreinen komen zoveel mogelijk langs de snelweg, zo luidt de uitkomst
van de verkenning in het kader van het meerjarenprogramma ruimte en
infrastructuur (MIRT). Het is de eerste integrale gebiedsverkenning in het kader
van dat programma. In de verkenning zijn antwoorden gezocht op de vraag of en zo
ja waar ontwikkelingen het beste kunnen plaatsvinden. Zo blijkt het zinvol en
mogelijk om wonen en werken te blijven concentreren in de stedelijke gebieden in
de regio’s Stedendriehoek en Twente. Tegelijkertijd kan de open landelijke
kwaliteit van het gebied daartussen versterkt worden. Dat betekent volgens de
stuurgroep A1-zone onder leiding van de Overijsselse gedeputeerde Job Klaasen
niet dat in het middengebied niets meer mag gebeuren. Maar het zal mondjesmaat
zijn en binnen de kaders van de omgevingsvisie Overijssel 2009. De
gebiedsgerichte verkenning A1-zone is het resultaat van een studie waarin Rijk,
de provincies Overijssel en Gelderland en de regio’s Stedendriehoek en Twente
samenwerken. In samenspraak met de 21 regiogemeenten en belanghebbenden is de
verkenning uitgevoerd. Nu is het afwachten wanneer de plannen in het
uitvoeringsprogramma van het MIRT komen.

Reageer op dit artikel