nieuws

Alle infra aangemerkt als pps-kans

infra Premium

Rijkswaterstaat moet minimaal twee pps-contracten per jaar op de markt zetten. De verbreding van de A6/A9 levert vier dbfm-contracten op.

De keus voor tol biedt nieuwe perspectieven, onder meer bij A27, de A15
Arnhem/Nijmegen en een extra west-verbinding bij Rotterdam. Rijkswaterstaat
onderzoekt momenteel nog twaalf projecten op de meerwaarde van de combinatie van
ontwerp, bouw, financiering en onderhoud. Met een financiële truc zijn inmiddels
alle reeds geplande infra-projecten met één pennenstreek aangemerkt als
potentieel pps-project. Dat kon door de grens voor beschikbaarheidsvergoedingen
in het Infrafonds te verhogen van 10 naar 20 procent. De regering Rutte wil
“landelijk een groot aantal pps-projecten”, met ruimte voor tol en concessies.
Tol is alleen aan de orde bij nieuwe verbindingen. Als het kabinet kiest voor de
dubbeldeksvariant van de A27 als nieuwe supersnelweg, is alleen sprake van tol
op het nieuwe bovendek dat Utrecht en Breda zonder extra op- en afritten zal
verbinden. De weg is zeer kansrijk als supersnelweg, omdat Rijkswaterstaat al
een dubbeldeksvariant uitwerkt en de aanleg relatief snel is te realiseren.

Vignetten

Voor hele nieuwe verbindingen als de A15 Arnhem en de westelijke
oeververbinding in Rotterdam is het wel mogelijk om op de hele weg tol te
heffen. Rijkswaterstaat gaat komend jaar pps-varianten uitwerken. Dat gaat ook
gebeuren voor de A12 Ede-Grijsoord, N18 Varsseveld-Enschede en A2
Maasbracht-Geleen, de driehoek A27/A1/A28, A27 Lunetten-Hooipolder en de ring
Utrecht, A7 ring Groningen fase 2, A6/A7 knooppunt Joure, N31 flessenhals
Harlingen. Voor waterprojecten staan de Twentekanalen en de HWBP Houtribdijk op
de rol. Het innen van tol lijkt overigens kansrijker met vignetten dan
tolpoorten. Tolpoorten moeten bij elke op- en afrit en 24 uur per dag bemenst
zijn volgens Europese wetgeving. Met verplichte vignetten is de kans op een
sluitende business-case groter. De verwachting is dat pensioenfondsen daarvoor
extra interesse tonen. Voor de wegverbredingen tussen Schiphol en Almere (A6/A9)
is de beslissing voor pps al genomen. De meerwaarde is gemiddeld 5,6 procent. De
A12 Veenendaal en verlenging van vliegveld Eelde zijn recent gegund als
db(f)m-contract en de aanbesteding voor de N33 Groningen loopt. De Sluis bij
IJmuiden, met een verwachte meerwaarde van 6,4 procent, volgt op korte termijn.

Reageer op dit artikel