nieuws

Tunnels in A73 pas in december af

infra Premium

De tunnels in de A73 bij Roermond en Swalmen worden pas op 1 december opgeleverd. Strubbelingen rond de tunneltechnische installaties hebben de bouwtijd met drie jaar verlengd. De extra kostenpost: ruim 100 miljoen euro.

Bouwer
Volker Wessels
heeft de extra kosten via een open begroting inmiddels
betaald gekregen van Rijkswaterstaat, bevestigt Cees Brandsen,
hoofdingenieur-directeur van de Dienst Infrastructuur. Na de formele
openstelling in december 2009 waren er nog tweehonderd restpunten. Die zijn
allemaal weggewerkt. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het
opleveringsdossier.

De bouw van de tunnels van de A73 verdient geen schoonheidsprijs. De 52
installaties vertraagden het hele project en bracht de discussie op gang om de
Tunnelwet te vereenvoudigen.

Cees
Brandsen aan het woord over de manier waarop Rijkswaterstaat, de grootste
opdrachtgever van de gww-sector, met de markt omgaat
!

Reageer op dit artikel