nieuws

Tunnels in A73 nu pas opgeleverd

infra Premium

De tunnels in de A73 bij Roermond en Swalmen worden op 1 december pas definitief opgeleverd. Strubbelingen rond de tunneltechnische installaties hebben de bouwtijd met drie jaar verlengd. De extra kostenpost: ruim 100 miljoen euro.

Bouwer Volker Wessels heeft de extra kosten via een open begroting inmiddels
betaald gekregen van Rijkswaterstaat, bevestigt Cees Brandsen,
hoofdingenieur-directeur van de Dienst Infrastructuur. Na de formele
openstelling in december 2009 waren er nog tweehonderd restpunten. Die zijn
allemaal weggewerkt en momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het
opleveringsdossier. “Het netjes afhandelen van een grote tegenvaller hoort net
zo goed bij professioneel opdrachtgeverschap als het in de markt zetten van
nieuwe opdrachten”, stelt Brandsen aan de vooravond van de marktdag van
Rijkswaterstaat op 12 november. “In de afgelopen vijftien jaar is veel meer
nadruk komen te liggen op ict en installaties en we hebben nog de neiging om dat
te onderschatten.”

De bouw van de tunnels van de A73 verdient niet de schoonheidsprijs. De 52
installaties vertraagden het hele project en bracht de discussie op gang om de
Tunnelwet te vereenvoudigen. Samen met de marktpartijen en brancheorganisaties
werkt Rijkswaterstaat aan een nieuwe standaard, die half december gereed moet
zijn. “Natuurlijk doe je dat samen. Je kunt als opdrachtgever wel dicteren, maar
je staat met lege handen als de markt dat niet snapt of wil.” Oud-minister
Eurlings (verkeer) wees in het begin geërgerd naar de aannemer, maar bond in
nadat was gebleken dat ook Rijkswaterstaat steken had laten vallen en niet
altijd even duidelijk was geweest. De minister forceerde wel de tijdelijke
openstelling van de tunnels en dwong daarmee de aannemer tot extra veel nacht-
en weekendwerk. Toen is ook de afspraak gemaakt alle problemen op te lossen en
de restpunten via een open begroting van de aannemer af te handelen.

Reageer op dit artikel