nieuws

Stadsregio Rotterdam bevriest projecten

infra Premium

De stadsregio Rotterdam heeft een flink aantal projecten in de ijskast moeten zetten wegens de bezuinigingen. Een dreigend tekort tot 2020 van 1,5 miljard euro wordt op die manier omgebogen in een klein overschot.

Omstreden projecten als de tramtunnel Rotterdam CS-Schiekade en de aanleg van
een buslijn tussen station Rotterdam Alexander en de B-driehoek gaan definitief
de prullenbak in. Projecten als de Trampluslijnen Ridderkerk, de Spalandtak naar
station Kethel, OV op Zuid, Knooppunt Zuidplein P+R en verdubbeling van de N470
staan op de reservelijst. Komt er voor 2020 nog geld, dan worden ze alsnog
uitgevoerd. “Toch blijven we zeer substantieel investeren in het openbaar
vervoer in de regio”, benadrukt Ewald van Vliet (portefeuillehouder Middelen).
“Tot 2020 steken we 2,9 miljard euro in OV-voorzieningen, naast 874 miljoen euro
in infrastructuur.” De verwachting is echter dat onder het nieuwe kabinet meer
projecten gaan sneuvelen.

In 2011 bedraagt de begroting van de stadsregio 532 miljoen euro. De reserves
en voorzieningen voor de periode 2011-2014 heeft de stadsregio gesaneerd en
apart gezet in een investeringsreserve. De 40 miljoen die in het potje zit, gaat
vooral naar projecten in de sectoren wonen, economie (bedrijventerreinen) en
groen. Volgend jaar valt het besluit welke projecten doorgaan. De stadsregio
reserveert verder 25 miljoen euro per jaar voor een bijdrage aan kleinere
projecten van wegbeheerders. Ook voor belangrijke bestuurlijke ambities als
openbaar vervoer over water, de ombouw van de Hoekse Lijn tot metrolijn en de
inpassing van de A13/A16 (deels verdiept), is geld gereserveerd. Een
vermindering van de regiobijdrage van aangesloten gemeenten van 5 procent lost
de stadsregio op door 300 duizend euro op de eigen kosten te besparen, vooral
door minder werk uit te besteden. Of de gewijzigde begroting en het
beleidsprogramma kunnen worden vastgesteld, weet het bestuur pas half december.
De komende weken buigen regiogemeenten zich eerst nog over de Regionaal
Strategische Agenda voor de komende vier jaar.

Reageer op dit artikel