nieuws

Prijs voorlopig nog doorslaggevend?

infra

Prijs voorlopig nog doorslaggevend?

In zijn NLingenieurs column heeft Ed Nijpels zich eerder dit jaar uitgesproken tegen het gebruik van de laagste prijs als gunningscriterium in aanbestedingen van de overheid.

Ook bij Bouwend Nederland is men al langer de mening toegedaan dat
overheidsaanbestedingen meer op kwaliteit moeten zijn gestoeld. Wat is voor
beide belangenorganisaties de aanleiding om de laagste prijs zo categorisch in
de ban te doen? En is het niet langer gebruiken van dit criterium wel voldoende
om kwaliteit echt tot haar recht te laten komen?

Steeds luider wordt de roep om opdrachten alleen nog aan te besteden op prijs
én kwaliteit (emvi). Terecht zou je kunnen stellen, maar dan moet wel nog eens
goed worden gekeken naar wat in de huidige aanbestedingspraktijk zoal als
kwaliteitscriterium wordt gehanteerd. Al snel kom je dan tot de conclusie dat in
aanbestedingen het kwaliteitscriterium nu nog te vaak wordt uitgedrukt in het
waarderen van mooie plannen. Deze louter papieren kwaliteit kan toch niet zijn
waar Bouwend Nederland en NLingenieurs voor pleiten. Een leuke foto in de
vakantiebrochure is toch geen garantie voor een geslaagde vakantie?

Nu projecten steeds vaker integraal en dus vroeger in het bouwproces worden
aanbesteed, worstelen aanbesteders vaak met het formuleren van de vraagstelling.
Niet zelden wordt niet geprobeerd de kwaliteit van de vraagstelling door
toepassing van de emvi een extra impuls te geven. Door de waardering van de
kwaliteit vervolgens te koppelen aan de beoordeling van een aantal plannen,
worden aanbesteders regelmatig geconfronteerd met aanbiedingen waarin kwaliteit
niet langer onderscheidend is. Iedereen kan tegenwoordig een mooi plan schrijven
en daarmee wordt de (laagste) prijs toch weer doorslaggevend. Zolang we niet in
staat zijn om in aanbestedingen de werkelijk onderscheidende economische of
maatschappelijke kwaliteitscriteria te formuleren, is de roep om afschaffing van
de laagste prijs vooral symbolische retoriek en blijft de prijs voorlopig nog
steeds doorslaggevend.

Ronald Siebrand
Leading professional Infrastructuur bij DHV

Reageer op dit artikel