nieuws

Miljoenen nodig voor snelweg

infra Premium

De provinciale wegen N205 en N206 moeten met elkaar worden verbonden.

Dat hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland, de stadsregio Amsterdam en
de regiogemeenten besloten. De kosten hiervan liggen tussen 120 en 150 miljoen
euro. Hiervoor is 12,5 miljoen euro gereserveerd door de gemeenten in Holland
Rijnland. Ook de provincies en de andere regiogemeenten zoeken naar geld. Er
wordt tevens geld gevraagd aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Reageer op dit artikel