nieuws

IJburg 2 model voor toekomst

infra

IJburg 2 model voor toekomst

De bouw van negenduizend woningen in nieuwbouwwijk IJburg 2 kan alleen nog in kleine stukjes gestalte krijgen. Volgens de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest van Ruimtelijke Ordening is die keuze niet alleen veroorzaakt door gebrek aan geld bij de gemeente. “Toekomstige ruimtelijke ordening krijgt een wezenlijk andere structuur. IJburg kan daarvoor het model worden.”

Over de toekomst van IJburg is binnen de gemeente lang gediscussieerd.
Vertraging in de verdere ontwikkeling van het eilandenrijk doet volgens Van
Poelgeest veel pijn. De huidige bewoners hebben een sterke behoefte aan extra
winkel-, sport- en vrijetijdsvoorzieningen. Niet op de laatste plaats moet
IJburg 2 een echt duurzame wijk worden. “Het is beloftevol dat we die woningen
bouwen. Ook in die zin kan het de gebiedsontwikkeling van de toekomst zijn, maar
de aanleg van 220 hectare nieuwe bouwgrond in één operatie vormt helaas een te
groot financieel risico.” Volgens Van Poelgeest gaat het daarbij om meer dan
alleen gebrek aan geld. Hij spreekt van een structurele verandering in
ruimtelijke ontwikkeling. “Het dichter bijeen brengen van investeringen en
inkomsten wordt veel meer de manier van ruimtelijke ontwikkeling in de toekomst.
Niet meteen veel investeren, maar dat in kleinere porties doen. Een eerste stap
van 45 hectare is voor ons dan de beste eenheid. Dat hangt samen met de kosten
die baggeraars maken om grond te maken. Een kleinere eenheid zou in verhouding
duurder uitvallen.” Een definitief besluit over IJburg 2 valt begin volgend
jaar. Ook marktpartijen gaan volgens hem onder invloed van de economische crisis
anders functioneren. Banken onderwerpen ontwikkelaars aan strengere eisen voor
wat betreft eigen vermogen. Dat leidt er automatisch toe dat bij een moeizame
afzet van koopwoningen alleen kleinere projecten van de grond kunnen komen.

Die nieuwe kleinschaligheid creëert volgens de wethouder wel nieuwe kansen
voor nieuwe partijen. “Stapsgewijze ontwikkeling biedt voor IJburg 2
mogelijkheden om betere aansluiting te vinden bij initiatieven van onderop. Veel
particulier of collectief opdrachtgeverschap. Vervolgens kunnen we daar voor de
toekomstige ontwikkeling van andere gebieden van leren.” Aan marktpotentie
ontbreekt het voor IJburg 2 niet. Het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente
Amsterdam heeft RIGO Research en Advies onderzoek laten doen naar de kansen van
de Amsterdamse woningmarkt op korte en lange termijn. RIGO ziet, zo blijkt uit
het deze week gepubliceerde tussenrapport, goede perspectieven voor de tweede
fase van de wijk. “IJburg laat zien dat het mogelijk is om een succesvolle
stedelijke gezinswijk te ontwikkelen”, aldus de onderzoekers. Dat het met
verkoop en verhuur nu niet zo hard loopt is een kwestie van conjunctuur, maar
geen diskwalificatie van het woonmilieu. “Ook de komende jaren zullen nog veel
nieuw gevormde stedelijke gezinnen voor de keuze komen te staan: blijven zitten
in een te krappe woning, vertrekken naar Almere of verhuizen naar IJburg. De
optie IJburg is dan zo gek nog niet.” Wel moet volgens de onderzoekers rekening
worden gehouden met onderlinge concurrentie. De ontwikkeling van het
naastgelegen Zeeburgereiland moet daarom worden afgestemd op de activiteiten op
IJburg.

Reageer op dit artikel