nieuws

Files gaan weer harder groeien

infra Premium

Ondanks fors groeiende investeringen in infrastructuur, neemt het aantal files de komende jaren harder toe. Daarvoor waarschuwt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), een onderzoekspoot van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het instituut deed een verkeersvoorspelling voor de jaren 2011 tot 2015.
Filetechnisch gezien pakken zich nieuwe donkere wolken samen boven de
Nederlandse snelwegen. De crisis deed de lucht even opklaren, maar het aantal
files neemt volgens het
KiM
alweer toe. De komende vijf jaar groeien de rijen auto’s zelfs harder dan voor
de crisis. Dit betekent ook dat er meer files komen. Volgens het KiM was er in
2009 sprake van een geringe daling van de hoeveelheid verkeer (1 procent) die
leidde tot een veel grotere daling van vertraging door files en verkeersdrukte.
De komende jaren verwacht het onderzoekscentrum juist een omgekeerde
ontwikkeling: bij een gemiddelde economische groei ligt het aantal
autokilometers dat Nederlanders in 2015 afleggen 14 procent hoger dan in 2010.
In 2014 zou het aantal files in dat geval weer op het niveau zijn van voor de
crisis. Het KiM rekent op 6 miljard extra voertuigkilometers in 2015 op het
hoofdwegennet. Als ook de lokale wegen worden meegenomen verwacht ze een groei
van ongeveer 19 miljard voertuigkilometers de komende vijf jaar. De voorspelde
hardere groei van files bij economische voorspoed, ondanks tientallen
wegverbredingen, heeft volgens het KiM te maken met het feit dat de
maximumwegcapaciteit van het hoofdwegennet op steeds meer plaatsen en gedurende
steeds grotere delen van de dag wordt bereikt.

Gevaar

Het KiM waarschuwt dat het doel van de overheid om in 2020 het aantal files
op het niveau van 1992 te krijgen in gevaar komt als het kabinet niet ingrijpt.
Uit een ander rapport van het ministerie van Infrastructuur,
‘Mobiliteitsbalans
2010’
blijkt overigens nu dat het aantal investeringen in wegen de afgelopen
15 jaar bijna verdrievoudigd is: van 4,3 miljard tot ruim 11 miljard.

Reageer op dit artikel