nieuws

Dwangsom ProRail van de baan

infra Premium

De Inspectie van Verkeer en Waterstaat heeft ProRail ten onrechte een kwart miljoen euro aan boetes opgelegd.

ProRail kreeg de boetes voor vermeende gebrekkige controle van spoorwissels.
Dat heeft de rechtbank van Den Haag geoordeeld in een zaak die was aangespannen
door de spoorbeheerder. De Inspectie van Verkeer en Waterstaat (IVW) eiste vorig
jaar in totaal 250.000 euro aan dwangsommen op omdat ProRail twaalf spoorwissels
onvoldoende zou hebben gecontroleerd. Het betrof wissels die nog wel veilig
berijdbaar waren, maar in een dusdanig technische staat verkeerden dat extra
controles vereist waren. Volgens de IVW liet ProRail in de eerste drie maanden
van 2009 na video- en of loopschouwen uit te voeren aan de bewuste wissels. Ook
werden geen metingen verricht. De dienst trof bij de spoorbeheerder in elk geval
geen enkel document aan waaruit kon worden opgemaakt dat de controles zouden
zijn uitgevoerd.

Werkorderbonnen

In 2008 waren duidelijke afspraken gemaakt met ProRail over de
onderhoudstoestand van de wissels in de Nederlandse hoofdspoorwegen. Daarbij
werden de spoorbeheerder ook boetes in het vooruitzicht gesteld als zij haar
verplichtingen niet zou nakomen. ProRail vocht de dwangsommen aan omdat er
volgens haar wel degelijk inspecties zijn verricht. Tijdens de rechtszaak kon
zij ook werkorderbonnen overleggen van de uitgevoerde werkzaamheden. Voor de
rechtbank was dat voldoende om ProRail in het gelijk te stellen en de opgeëiste
dwangsommen te vernietigen.

Professionele relatie

Volgens de rechters had de inspectiedienst niet alleen administratief
onderzoek moeten verrichten maar ook “de feitelijke toestand van de wissels”
moeten controleren. “Vaststaat dat dit is nagelaten, zodat er onvoldoende
concrete feiten voorhanden zijn waaruit volgt dat de gestelde maatregelen
daadwerkelijk niet waren getroffen”, aldus het vonnis. ProRail reageert verheugd
op de beslissing. “Wij zijn blij dat de dwangsom van tafel is”, zegt
woordvoerder Anne Kodde. “Het is ook fijn dat de rechter ons gelijk geeft dat de
veiligheid en berijdbaarheid in dit geval niet in het geding was.” Volgens Kodde
zullen ProRail en de IVW de rechtszaak evalueren “om verder te bouwen aan onze
wederzijdse professionele relatie”. De inspectiedienst laat weten eerst het
vonnis goed te willen bestuderen alvorens een inhoudelijke reactie te geven.

Reageer op dit artikel