nieuws

‘Spoorverdubbeling Almere onnodig’

infra

‘Spoorverdubbeling Almere onnodig’

De spoorverdubbeling tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (Saal) kan mogelijk grotendeels achterwege blijven als treinen dichter achter elkaar gaan rijden. “Dat inzicht doorkruist onze planning, maar de capaciteitsuitbreiding op het spoor staat recht overeind.”

Projectmanager Jaap Balkenende van ProRail geeft leiding aan de uitbreiding
van het spoortraject, maar weet zelf nog niet helemaal hoe het project eruit
gaat zien. Het omgooien van OV-Saal, dat deels in de aanbestedingsfase zit,
heeft afgelopen maanden onduidelijkheid veroorzaakt naar de markt. “We hopen
binnen enkele maanden helderheid te bieden en een eind te maken aan de
verwarring.” ProRail houdt zich bezig met de uitbreiding voor de korte termijn
(tot 2015) en de middellange termijn (tot 2020). Voor de plannen na 2020,
waaronder de beslissing voor een extra IJmeerlijn, leidt de stad Almere een
werkmaatschappij waarvoor ProRail technische kennis levert. Voor de eerste fase
zijn afgelopen vrijdag de twee alliantie-contracten Zuidtak getekend met een
gezamenlijke waarde van rond de 210 miljoen euro. Daarnaast worden meteen
station Rai en de Schipholtunnel aangepast. Op het stuk tussen Hoofddorp en
Diemen dat aantakt op Amsterdam WTC zijn vier sporen nodig. “De gezamenlijke
aanpak maakt het mogelijk om ook tijdens de uitvoering dingen aan te passen en
bijvoorbeeld wissels te schrappen. We gaan nu pas samen de ontwerpfase in. Met
die aanpak hebben we twee jaar tijdwinst geboekt. Anders zouden we de eerste
fase pas in 2018 kunnen opleveren. Nu is 2015 haalbaar en dat komt dicht bij de
wensen van het ministerie om tijdig te kunnen inspelen op de extra capaciteit
die nodig is door de Hanzelijn.”

Grove rekenfouten

Het gerucht dat ProRail grove rekenfouten heeft gemaakt bij de uitwerking van
OV-Saal, wordt genuanceerd door de projectmanager. Bij het schrappen van de
Zuiderzeelijn is het bijbehorende budget in tweeën gehakt en 1,4 miljard euro
toebedeeld aan het spoor tussen Schiphol en Lelystad. “Vanuit dat bedrag zijn we
van grof naar fijn gaan rekenen. Lopende de rit bleken extra geluidschermen
nodig en diverse andere aanpassingen, en was het budget niet toereikend als vier
sporen worden aangelegd.” Balkenende begrijpt het idee dat het hele plan op
losse schroeven staat, maar benadrukt dat de capaciteitsuitbreiding onbetwist
is. “Het inwoneraantal in Almere zal groeien, de Hanzelijn gaat over twee jaar
open en het aantal spoorreizigers stijgt. Die drie punten staan als een paal
boven water en zijn het uitgangspunt om de capaciteit te vergroten. Hoe is
inderdaad de vraag, want het is mogelijk niet nodig om daarvoor de Flevolijn te
verdubbelen.”

Japan

De crux is zo min mogelijk wissels te gebruiken en extra seinen te plaatsen.
Aanpassing van het bestaande spoor, inclusief het aanleggen van inhaalsporen,
zal een stuk goedkoper uitvallen. Dan blijft mogelijk ook voor de lange termijn
geld over voor een extra IJmeerverbinding, maar het nieuwe kabinet moet daar
knopen over doorhakken. De spoorbeheerder raakte geïnspireerd door de
technologie in Japan. “De Japanners hebben in het verleden ons spoornet als
basis gebruikt voor de aanleg van hun eigen net. Het spoor is met een
verbluffende eenvoud aangelegd, met een minimum aan wissels en veel meer seinen.
Daar rijden op sommige trajecten tot dertig treinen per uur over hetzelfde
spoor. Hoewel de Japanse situatie niet volledig is te projecteren op de
Nederlandse situatie, moet het mogelijk zijn om ook in Nederland meer treinen
over een spoor te laten rijden.” Voor de Flevolijn wordt gekeken naar een
capaciteitsverhoging van veertien naar achttien treinen. Balkenende verwacht een
ingrijpende systeemaanpassing op het spoor als inderdaad achttien treinen per
spoor per uur kunnen rijden. Hij voorspelt dat de capaciteit fors kan groeien
zonder dat veel extra nieuwe sporen nodig zijn. Wel zijn forse ingrepen nodig op
het spoornet zelf. Die plannen staan bekend als ‘spoorboekloos’ rijden en
daarvoor is op langere termijn 3,5 miljard euro gereserveerd.

Reageer op dit artikel