nieuws

Rijk negeert negatief tunneladvies

infra Premium

Rijkswaterstaat slaat een advies van de Commissie Tunnelveiligheid in de wind. De dienst heeft een nieuw ontwerp voor een tunnel in de A4 Midden-Delfland gemaakt dat niet aan de veiligheidseisen voldoet.

Toch drukt
Rijkswaterstaat
het nieuwe ontwerp erdoor. Zoveel is op te maken uit correspondentie tussen de
projectleiding van Rijkswaterstaat en de Commissie Tunnelveiligheid die is
toegevoegd aan het Ontwerp Tracébesluit (OTB) A4 Delft-Schiedam. In het OTB
presenteert Rijkswaterstaat een nieuw ontwerp voor de geplande landtunnel bij
het Kethelplein. Waar in de uit 2009 stammende Trajectnota/MER nog sprake is van
een tunnel met vier buizen met daarin elk twee rijstroken, staat in het OTB een
tunnel met twee buizen met elk vier rijstroken. Rijkswaterstaat beargumenteert
de keuze voor een ander tunnelontwerp met nader onderzoek naar
verkeersintensiteit op het nieuwe stuk snelweg. De dienst is erachter gekomen
dat het eerdere ontwerp tot ernstige files zal leiden.

Funest

De
Commissie
Tunnelveiligheid
onderkent het fileprobleem, maar veegt de vloer aan met het
nieuwe ontwerp. Zo is dat nooit met de omliggende gemeenten en
veiligheidsdiensten afgestemd. Dat is volgens de commissie funest voor het
draagvlak van de toch al veelbesproken A4 Midden-Delfland. Volgens de commissie
bestaat de kans dat de tunnel tijdens de bouwfase alsnog moet worden aangepast,
waardoor de kosten zullen oplopen. Ook acht de commissie een tunnelvariant met
twee keer vier rijstroken per buis minder veilig dan een variant met
tunnelbuizen met minder rijstroken. Vooral omdat gebruikers minder goed kunnen
vluchten bij ongelukken of brand en hulpdiensten langer onderweg zijn.
Rijkwaterstaat legt de kritiek naast zich neer. Volgens de dienst ontbreekt de
ruimte om meer dan twee tunnelbuizen te bouwen. De dienst schrijft in het OTB
dat “eventuele extra maatregelen in het bouwplan worden opgenomen”. Op 23
september maakt minister Eurlings het definitieve tracébesluit bekend.

Reageer op dit artikel