nieuws

Randstad Urgent blijkt groot succes

infra Premium

Met 242 mijlpalen en besluiten voor zo’n veertig projecten in een periode van drie jaar, is het programma Randstad Urgent een succes geworden.

Dat schrijft minister Eurlings (verkeer) aan de Tweede Kamer bij de
presentatie van het jaarverslag van Randstad Urgent. Eurlings pleit ervoor dat
de nieuwe regering doorgaat met het programma. In dat verband wijst hij er op
dat in 2007 de vooruitzichten voor de Randstad somber waren, terwijl die nu
ondanks de recessie sterk zijn verbeterd. “De gevolgde werkwijze verdient
navolging”, concludeert hij. Tot de hoogtepunten die met Randstad Urgent zijn
bereikt in de periode november 2009 tot en met augustus 2010 rekent hij onder
meer de bereikbaarheid rond Utrecht, de alternatieven voor bedrijventerreinen in
de Hoekse Waard en het tracébesluit voor de A4 tussen Delft en Schiedam. “We
hebben vastgeroeste tegenstellingen doorbroken en vastgelopen projecten
vlotgetrokken”, schrijft de minister. “Op tal van locaties zijn de werklieden al
concreet aan de slag of zelfs al klaar.”

Concurrentiepositie

Randstad Urgent werd in 2007 opgezet om de concurrentiepositie van de
Randstad te verbeteren. Snellere en betere besluitvorming over veertig projecten
op het gebied van onder meer bereikbaarheid, leefbaarheid en klimaatbeheersing
stonden daarbij voorop. Om de doelstellingen te halen, werd elk project geleid
door een bestuurlijk duo: een minister of staatssecretaris samen met een
wethouder of gedeputeerde. Die samenwerking leidde onder meer tot de realisatie
van 150.000 nieuwe woningen, 2600 hectare bedrijventerreinen en kassengebieden,
230 kilometer wegverbredingen en 20 kilometer nieuw aangelegde wegen. In totaal
werd 16 miljard euro uitgetrokken voor Randstad Urgent te verdelen over de
periode 2008-2020. Het duurste project was de weguitbreiding tussen Schiphol,
Amsterdam en Almere waarin 3,8 miljard euro werd geïnvesteerd.

Reageer op dit artikel