nieuws

Provincies onterecht bang voor pps

infra Premium

Nu provincies voor forse bezuinigingen staan, moeten ze meer denken aan pps-constructies voor de aanleg van infrastructuur

Dat schrijft Bouwend Nederland-directeur Jan van Tuinen. De
brancheorganisatie maakt zich zorgen over de provinciale bezuinigingsrondes. De
verleiding is voor het middenbestuur groot om op de ruimtelijke investeringen te
korten. Nu al laten veel ontwerpbegrotingen voor komend jaar zien dat
structureel fors bezuinigd gaat worden op aanleg en onderhoud van
infrastructuur. Dat vindt Bouwend Nederland een verkeerde keuze. “Investeringen
in dit domein, zoals aanleg en preventief onderhoud van boven- en ondergrondse
infrastructuur, zijn juist bij uitstek investeringen die van groot belang zijn
voor de groeipotentie van een regio. Bezuinigingen op dit gebied gaan ten koste
van de kwaliteit, de lokale werkgelegenheid en toekomstig economisch herstel”,
aldus Van Tuinen in een brief aan de provincies. De oplossing voor de financiële
problemen van provincies is volgens Bouwend Nederland ook helemaal niet zo
ingewikkeld. Publiek-private samenwerking en toepassing van innovatieve
contracten als d&c en dbfm(o) kunnen soelaas bieden. De provincies maken
daar nu onvoldoende gebruik van, waar de rijksoverheid die weg wel al succesvol
bewandelt met alle kostenvoordelen van dien.

Ingewikkeld

Provincies beschouwen innovatieve contracten nog te veel als ingewikkeld,
langdurig en kostbaar. Dat is ten onrechte. “Er zou sprake zijn van het weggeven
van zeggenschap, van een te ingrijpende cultuuromslag. En er wordt beweerd dat
zij alleen geschikt zijn voor grote projecten met een omvang van vele tientallen
miljoenen euro’s. Deze zienswijze gaat lang niet altijd op. Je kunt de voordelen
van deze contractvormen ook halen met minder zware en kostbare vormen zoals
dbfm-light en in projecten van kleinere financiële omvang. Daardoor liggen er
ook kansen voor het (lokale) mkb”, vindt Van Tuinen. De nieuwe vormen van
samenwerking bieden bovendien de kans de provinciale rol te wijzigen van
beheerder naar regiehouder. Daardoor kan de provincie toe met een kleiner
bestuurapparaat waarmee ook minder kosten zijn gemoeid. Bouwend Nederland wil
hier graag met de provincies over praten “om samen de kansen te benutten om
infrastructuurproductie en de bijbehorende werkgelegenheid op peil te houden.”

Reageer op dit artikel