nieuws

Kwart van dijken voldoet niet

infra

Een kwart van de Nederlandse dijken moet worden opgeknapt. Het gaat om waterkeringen met een totale lengte van zo’n 800 kilometer die niet voldoen aan de wettelijke vereisten. Dat zegt Jan Geluk, lid van het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta.

Geluk baseert zich op een eerste inventarisatie van de resultaten van de
toetsing van de waterkeringen die eens per vijf jaar plaatsvindt. “We hebben het
dan over uiteenlopende tekortkomingen, kleine en grotere.” De dijkgraaf meent
dat de aanpak van de dijken geen uitstel duldt. Al staan de dijken die een
onvoldoende kregen niet acuut op springen, het is lang niet zeker of ze nog een
halve eeuw meegaan.

Grote investeringen

Nader onderzoek moet uitwijzen wat er precies moet gebeuren om de dijken weer
aan de wettelijke eisen te laten voldoen. “Het Rijk moet daar dus geld voor
opzij zetten.” Bedragen wil Geluk niet noemen. “Daarover bestaat op dit moment
nog geen duidelijkheid. Maar het gaat om grote investeringen.”

Reageer op dit artikel