nieuws

‘Kwaliteit spoorinfra achteruit door gebrek aan overheidsgeld’

infra

In spoorverbetering moet meer privaat geld gestopt worden. Nu gaat de kwaliteit van de infrastructuur achteruit bij gebrek aan publiek geld. Dat vindt de Europese Commissie.

Het ultieme doel van het nieuwe spoorpakket dat vervoerscommissaris Siim
Kallas heeft gepresenteerd, is de creatie van één Europese spoorvervoersmarkt
voor zowel goederen als personen. Voordat het zover is, moet het nodige
gebeuren. “We moeten betere kwaliteit, meer keuzes en meer innovatie kunnen
aanbieden aan passagiers en vrachtvervoerders. Daarbij is het mijn bedoeling te
komen tot meer mededinging in de beide sectoren van spoorvervoer”, aldus Kallas.

Als eerste wil hij dat de EU-landen nationale strategieën voor de lange
termijn opstellen en contractuele meerjarenovereenkomsten sluiten met de
infrabeheerders. Daarbij wordt de financiering gekoppeld aan prestaties en
ondernemingsplannen.
Het doel hiervan is de marktspelers op het spoor een grotere voorspelbaarheid
bij de infrastructurele ontwikkelingen te geven. Verder moet het hen stimuleren
betere prestaties te leveren.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels