nieuws

Helft ProRailcontracten in alliantie

infra

ProRail wil de helft van de spoorcontracten binnen vijf jaar in allianties aanbesteden.

Het roer gaat om bij de spoorbeheerder, die de allianties rechtstreeks wil
tenderen in kortere procedures tegen lage inschrijfkosten. De aannemers gaan de
dialoogfase in op basis van een schets. BAM, Volker Rail en Van Hattum en
Blankevoort tekenden afgelopen week de eerste twee alliantiecontracten voor de
Zuidtak van OV-Saal. Dit zet de trend voor de komende jaren. Binnen drie maanden
is de tenderprocedure doorlopen op basis van een schetsontwerp. Normaal staat
ruim acht maanden voor een dergelijk groot project. In recordtijd tegen record
lage inschrijfkosten, juichen de spoorbouwers. De marktpartijen voorzagen
ProRail zelf van suggesties om strategische inschrijvingen te voorkomen. De
contracten moeten ook een standaardprocedure opleveren voor de aanbesteding,
risicoverdeling en contractopzet. De aanpak ligt vast in een nieuwe richtlijn
die sinds deze week beschikbaar is. “Duidelijkheid voor ons en voor de aannemer.
Dat werkt het best”, weet directeur grote projecten Patrick Buck. ProRail heeft
nog geen nieuwe lijst gemaakt met nieuwe potentiële contracten, maar zegt toe
elk nieuw contract te toetsten op de mogelijkheden voor allianties. Bij een
alliantie kiezen opdrachtgever en opdrachtnemer ervoor een opdracht gezamenlijk
te ontwerpen en samen te werken bij de uitvoering. De scope van het project
hoeft nog niet precies vast te liggen, want in een alliantie kunnen relatief
makkelijk wijzigingen worden doorgevoerd. Risico’s worden in een gezamenlijke
pot beheerd. Zowel winst als verlies worden eerlijk verdeeld.

Risico

Omdat er geen ontwerp ligt bij de gunning van het contract, is het risico
relatief lastig in te schatten voor de aannemer. Die heeft trouwens wel risico’s
mogen toevoegen aan het uitgewerkte risicodossier van ProRail. Bovendien heeft
de spoorbeheerder een ‘cap’ gelegd door het risico voor de aannemer bij een
negatief saldo te maximeren. Buck stond zelf ruim twaalf jaar geleden aan de
wieg van de eerste alliantie bij de Betuweroute. De zogenoemde Waardsche
Alliantie was het enige contract dat zonder problemen is verlopen en binnen
planning en budget is opgeleverd. Daarna kreeg het succesvolle project alleen
navolging bij de Bataafse Alliantie voor de spoorverdubbeling in Houten. Nu is
de tijd rijp om te kiezen voor structurele samenwerking met de markt, vindt
Buck. “De manier van samenwerken is structureel anders, maar een stuk aangenamer
en prettiger.”

Reageer op dit artikel