nieuws

Conflict over veiligheid tunnels A15

infra

De nieuwe Botlektunnel is zonder brandwerende bekleding minder geschikt voor gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat ruziet daarover met de gemeente Rotterdam en overweegt het contract A15 Maasvlakte-Vaanplein aan te passen.

Rijkswaterstaat wees vorige week de combinatie A-lanes (Ballast Nedam en
Strukton) aan als preferred biddervoor het megacontract waarbij ontwerp, bouw,
onderhoud (twintig jaar) en financiering zijn gecombineerd. Onderdeel van de
verbreding van de A15 tot twee keer vijf rijstroken is de aanpassing van zowel
de Botlektunnel als de Thomassentunnel (voorheen Calandtunnel). De
tunneltechnische installaties (TTI) leiden echter tot discussie die ook tijdens
de afgeronde dialoogfase niet is opgelost. “Er zijn signalen uit de markt dat
men grote zorg heeft over de komende aanbesteding. De scope van de
TTI-werkzaamheden wordt onvoldoende helder geacht”, is een letterlijk citaat uit
de ‘quick scan tunnelprojecten’. Rijkswaterstaat overweegt de bieding van
A-lanes te fixeren en de fase tussen preferred bidderen final closurete
gebruiken om samen met de gekozen combinatie de installaties uit te werken en
pas daarna de aanbiedingsprijs definitief te maken. Rijkswaterstaat zoekt
momenteel uit of dat aanbestedingstechnisch mag.

Bijkomend probleem is de nieuwe Europese regelgeving, waardoor voor de
Botlektunnel de indeling in categorie D geldt in plaats van de oude categorie
II. Door de nieuwe indeling mogen niet meer alle stoffen, zoals diesel, door de
tunnel. De gemeente Rotterdam eist echter van Rijkswaterstaat dat minimaal
dezelfde soorten gevaarlijke stoffen door de tunnel mogen als vóór 1 januari.
Later deze maand moet blijken of extra brandwerende bekleding uitkomst biedt om
de veiligheid op te waarderen naar categorie C. De discussie daarover sleept
zich voort en is basis voor verder onderzoek om alsnog een hoger
veiligheidsniveau te bereiken.

Reageer op dit artikel