nieuws

Bloedvatenstelsel

infra

Bloedvatenstelsel

Infrastructuur is belangrijk. Die open deur is ongeveer even groot als de bewering dat de familie Storms lange tenen heeft.

Maar daarom is het niet minder waar. Sterker nog, water, spoor en asfalt zijn
zó essentieel dat het grote publiek het dáárom niet meer op waarde weet te
schatten. Iedereen verwacht snel van B naar C te kunnen, veilig en zonder file.
Maar ervoor betalen – nee, dank u. Naast een weg wonen – alsjeblieft niet.
Overlast bij de aanleg – no way.

We willen lekker vet eten, zijn te lui om te bewegen, maar verwachten ook dat
we geen hartinfarct krijgen. En áls er wat aderen dichtslibben, dan moet dat zo
snel mogelijk verholpen worden. Infrastructuur is het bloedvatenstelsel van ons
land. Hulde dus, aan u, dames en heren die dagelijks bezig zijn om voldoende
zuurstof tot in de haarvaten te krijgen. Niets dan lof, maar ook een welgemeend
advies: communiceer beter.

Succes of falen wordt niet meer bepaald door techniek, maar door het vermogen
om draagvlak te creëren, bij publiek en politiek. Die twee zijn door een
onzichtbaar koord met elkaar verbonden, met de media een tikje rellerig aan de
zijlijn. Een krantenbericht leidt eenvoudig tot Kamervragen, en hup, tot de
oprichting van een nieuw actiecomité. Geen Weg Door Onze Wijk, Meer Spoor Daar
Zijn We Niet Voor.

Hoezeer mijn ingenieurshart ook bij de techniek ligt, als communicatieman
weet ik dat pr en lobbyen minstens zo belangrijk zijn als het werk in het lab en
in de modder. Ga daar vooral mee door, met innoveren en bouwen. En communiceer
daar ook over. Maar doe dat naar buiten altijd vanuit het grote belang. Praat
niet over een nieuwe ader, maar over het voorkomen van een hartinfarct.

Het doet misschien pijn, maar de buitenwacht wil niet weten wát u doet, maar
wat ze daaraan hééft.

Ir. Remco de Boer
Directeur De Boer Communicatie – techniek & wetenschap, Amsterdam

Reageer op dit artikel