nieuws

Analyse A2-tunnel: Eurlings en zijn tunnelgate

infra

Verkeersminister Eurlings tracht toekomstig tunnelgeklungel te voorkomen. Mooi streven, maar het neemt niet weg dat ‘Koning Asfalt’ faalde op dit dossier. Door Kamerkritiek laat hij zich echter niet afbluffen.

‘Landtunnel wacht zelfde lot als A73’, kopt Dagblad Cobouw
op 28 februari 2008. De waarschuwing komt van Richard de Klerk van GTI Energy en
Infra (nu Cofely), de aannemer die verantwoordelijk is voor de
veiligheidsinstallaties die in de Utrechtse landtunnel moeten komen. Hij
voorspelt vertraging, omdat niemand weet wat een tunnel veilig maakt. Volgens
hem rechtstreeks het gevolg van de nieuwe Tunnelwet. Het artikel leidt tot
Kamervragen van Ger Koopmans, partijgenoot van Eurlings. Of de minister het
geschetste beeld herkent? En of het ook andere projecten parten zal gaan spelen?
De minister antwoordt twee keer met nee. Wel schrijft hij over verschillen van
inzicht tussen aannemer en opdrachtgever.

Dagblad Cobouw blijft de ontwikkeling van de Utrechtse
landtunnel volgen. In augustus 2009 belt de redactie met de vraag of de deadline
van het kunstwerk (eind 2010) wordt gehaald. Rijkswaterstaat geeft die garantie
niet, maar zegt lessen te trekken uit de ervaringen met de Roertunnels. De twee
tunnels die door discussies een jaar later open gingen dan gepland. Twee weken
geleden komt de voorspelling van De Klerk van GTI uit. Exact. Niets aan de hand
hoor, stelt Eurlings gerust. Want er komen tijdelijke rijstroken.

De kwestie kwam dinsdag aan de orde in de Tweede Kamer. Eén vraag stond
centraal: wanneer wist Eurlings dat het menens was. Twee weken geleden, of al
veel eerder? En als dat zo was, had de minister dan niet adequater moeten
ingrijpen? Met geen woord werd gerept over de Kamervragen die Koopmans stelde in
2008. Kritisch was vooral PvdA’er Sharon Dijksma. Zij sprak van een tunnelgate
en vond het debat ongemakkelijk. Met een in een slachtofferrol gekropen politiek
bestuurder die zijn eigen Commisie Tunnelveiligheid (TC) schoffeerde. Ze wil een
helder verhaal. En net zoals de hele Kamer, oppert ze dat de tunnel bij Utrecht
eerder open moet. Dat kan niet, volgens Eurlings: het wachten is op aanpassing
van de Tunnelwet. Daarop een voorschot nemen, lukte hem wel. Vier rijbanen in
één buis? Veilig zat, al raadt de TC dat af. En de tunnels bij de A4 Midden
Delfland en Maastricht? “Die gaan op tijd open. Dit nooit meer.” De Kamer neemt
de zalvende woorden van de minister niet zomaar aan. Een extra debat is nodig om
de mist te verdrijven. Eurlings zal waarschijnlijk moeiteloos overeind blijven.
Weg gaat hij toch al. En Kamerleden vergeten en vergeven ook weleens iets.

Reageer op dit artikel