nieuws

Aanleg A74 moet nog dit jaar beginnen

infra Premium

Minister Eurlings van Verkeer heeft maandag in Venlo het definitieve tracébesluit van de A74 ondertekend.

Dura Vermeer moet nog dit jaar beginnen met de aanleg van de A74 om de
opening van de Floriade in april 2012 te halen. De tijd ontbreekt om te wachten
op definitieve besluiten.

Minister Eurlings heeft de regio beloofd zich maximaal in te spannen om de
weg voor de opening van de tuinbouwtentoonstelling op te leveren. Tussen april
en oktober verwacht de organisatie van de Floriade minimaal twee miljoen
bezoekers richting Venlo.

Daarmee neemt de minister het risico alsnog teruggefloten te worden door de
Raad van State.
Maandag heeft hij in Venlo het definitieve tracébesluit ondertekend. Daarop
kunnen de 125 bezwaarmakers van het ontwerp-tracébesluit in beroep gaan bij de
Raad van State, bevestigt Arthur van de Stroom van Rijkswaterstaat. Begin
oktober is duidelijk hoeveel mensen daarvan gebruik maken.

Reageer op dit artikel