nieuws

Waterschappen willen 700 miljoen bezuinigen

infra Premium

De waterschappen beloven 700 miljoen euro per jaar te besparen. Dit schrijft de Unie van Waterschappen in een brief aan de kabinetsinformateurs.

Voorzitter Glas van de Unie van
Waterschappen
wijst het aanbod van de provincies om de waterschappen over te
nemen van de hand. Dat aanbod is niet reëel, zo blijkt uit onderzoek van de
Rijksuniversiteit
Groningen
. Glas benadrukt verder dat de komende jaren veel werk verricht
moet worden. Alleen al de klimaatverandering vraagt daarom en vergt forse
investeringen.

Verantwoordelijkheid

De waterschappen zijn wel bereid besparingen te realiseren die oplopen van
100 miljoen tot 700 miljoen per jaar in 2020. Die besparingen worden niet alleen
bij de waterschappen bereikt, maar bij alle overheden. Daarvoor moet het
waterbeheer geoptimaliseerd worden. Een van zijn voorstellen is de financiële
verantwoordelijkheid voor de veiligheid van waterkeringen stapsgewijs over te
dragen aan de waterschappen.

Reageer op dit artikel