nieuws

‘Randstad heeft andere wegenstructuur nodig’

infra Premium

De structuur van de wegen in de Randstad moet op de schop. Daarbij is het van belang nieuwe infrastructuur te ontwerpen die een einde maakt aan de fragmentatie van het gebied. Dat schrijft Henk Hartzema van stedenbouwkundig bureau Studio Hartzema uit Rotterdam in een open brief aan de Tweede Kamer.

De structuur van De Randstad deugt volgens Hartzema al meer dan een eeuw
niet. Dat komt omdat in het gebied wijken, buurten en bedrijventerreinen zijn
bijgebouwd terwijl een heldere ordening van de infrastructuur ontbreekt.”Er is
behoefte aan nieuwe verbanden”, schrijft hij aan de Tweede Kamer. “Tegen de
heersende cultuur in zal moeten worden vormgegeven met lange lijnen en patronen
van infrastructuur.” Hij stelt dat daarvoor voldoende mogelijkheden zijn. In het
bijzonder denkt Hartzema aan het inrichten van korte routes voor fietsers en
elektrische auto’s over oude wegen tussen de steden. Ook stelt hij voor een
Groene Hartroute tussen Rotterdam en Amsterdam aan te leggen. “Het opheffen van
de fragmentatie van dit deel van Nederland is de enige manier om onze ligging
aan de zee niet verder uit beeld te laten verdwijnen.” Verder pleit hij onder
meer voor een nieuwe verbinding voor de gemeenten tussen IJmuiden en Den Haag,
een zogeheten kustboulevard. Van hieruit kunnen alle bestemmingen van het
kustgebied worden bereikt. “Doordat het geen snelweg is maar een boulevard
gelegen op maaiveld kunnen bijvoorbeeld ook veiling flora en andere functies
direct vanaf de weg ontsloten worden.”

Overvol

Volgens Hartzema hebben de bewoners van het gebied ten onrechte de indruk dat
de Randstad overvol is. Hij wijst er op dat het gebied in werkelijkheid de
dunstbevolkte metropool ter wereld is. Volgens hem heeft de gemiddelde bewoner
van de Randstad 600 vierkante meter grond tot zijn beschikking. In Los Angeles,
de op een na meest open stad ter wereld, gaat het gemiddeld om 500 vierkante
meter per inwoner. “Blijkbaar is de wijze waarop in de Randstad gebouwen,
infrastructuur en leegte ten opzichte van elkaar zijn gerangschikt zodanig dat
het bijdraagt aan de negatieve ervaring van de omgeving. Anders gezegd, de
ruimtelijke structuur van de Randstad blijft in gebreke ten opzichte van datgene
wat de bewoners ervan verwachten.”

Reageer op dit artikel