nieuws

Helenavaart wacht op duurzaam kadeherstel

infra

De waterschappen Peel en Maasvallei en Aa en Maas zoeken een oplossing voor duurzaam herstel van de kade van de Helenavaart.

Die is flink beschadigd door omgewaaide bomen tijdens de storm in juni. Water
sijpelde daardoor het natuurgebied De Peel in. Voorlopig is dat lek gedicht met
zandzakken. Die houden het zo’n zes weken. Aangezien de waterschappen de kade
duurzaam willen maken, vergt dat nog wat langer tijd. De waterschappen zoeken
voor de tussentijd nog een noodoplossing: vervanging van de zandzakken of
plaatsen van een tijdelijke oeverversterking. De Helenavaart is belangrijk voor
de aanvoer naar het achterland.

Reageer op dit artikel