nieuws

Beregenen kaden ‘kansrijk’ tegen scheurvorming

infra

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden beregent deze zomer een aantal kleikaden. Het betreft een proef die moet uitwijzen of en in welke mate deze maatregel scheurvorming in droge perioden tegengaat.

Deze maand zijn als eerste de kleikaden langs de Grecht onder handen genomen.
Het overgrote deel van dit circa 9 meter lange traject wordt sinds kort
dagelijks aan beide zijden beregend. “We hebben een aantal kleikaden die heel
gevoelig zijn voor droogte, vooral in het westelijk deel van ons gebied. De
situatie is niet zorgwekkend, maar sinds Wilnis zijn we meer alert”, licht
Astrid Russchen van het hoogheemraadschap het experiment toe. Op verschillende
delen is er een ander beregeningsregime om erachter te komen wat het effect is
op het herstel van de kaden. “In een lange droge periode is altijd sprake van
scheurvorming en voeren we extra visuele inspecties uit. Het beregenen zien we
als een kansrijke optie om scheurvorming tegen te gaan. Als de kades
daadwerkelijk herstellen, kunnen we de maatregel preventief toepassen.” In
navolging van de Grecht is inmiddels ook begonnen met het (dagelijks) beregenen
van de Geerkade in Spengen. De mate van scheurvorming is ook hier sterk
wisselend. “De scheuren variëren van circa 25 centimeter diep en 1,5 meter lang,
tot 1 meter lang en 10 centimeter diep.” De Enkele en Dubbele Wiericke volgen
volgende week. Hier gebeurt het bevochtigen wekelijks. Het waterschap voert de
werkzaamheden zelf uit in samenwerking met Verduijn Aannemersbedrijf. Dat
gebeurt met een eigen boot die is voorzien van een pomp met zwenkarm. Over
anderhalve maand worden de resultaten verwacht.

Reageer op dit artikel