nieuws

Woningbouw moet geld opleveren voor tuinbouwgebied

infra Premium

Om de herinrichting van tuinbouwgebied Kloosterschuur/Trappenberg bij Rijnsburg te betalen, wil de gemeente Katwijk er ook huizen bouwen. Het gaat om maximaal zestig woningen, op ruime kavels.

Katwijk wil het tuinbouwgebied herverkavelen en de glastuinbouw uitbreiden.
De huidige verkaveling is sterk versnipperd. Met de grondverwerving is inmiddels
gestart. Verschillende bedrijven, met een gezamenlijk oppervlak van zo’n 7
hectare zijn al door de gemeente aangekocht. Verwacht wordt dat in de loop van
2011 de plannen verder vormkrijgen. In het gebied worden ook nieuwe wegen en
nutsvoorzieningen aangelegd. Katwijk krijgt weliswaar een overheidssubsidie van
4,7 miljoen euro, maar dat is niet voldoende om het project van de grond te
krijgen.

Reageer op dit artikel