nieuws

Verdubbeling N35 tussen Nijverdal en Wierden op til

infra

Minister Eurlings en de provincie Overijssel hebben besloten deze zomer nog te starten met een haalbaarheidsonderzoek naar de opwaardering van de N35 tussen Nijverdal en Wierden.

De provincie wil de weg verbreden tot vier rijstroken met een maximumsnelheid
van 100 kilometer per uur, zonder gelijkvloerse kruisingen. Voor de uitvoering
is 80 miljoen euro gereserveerd. Het werk sluit aan bij de huidige aanleg van de
combi-lijn ten noorden van Nijverdal. Daar wordt een verdiepte betonbak met vier
rijstroken en spoor gerealiseerd om het centrum te ontlasten. De huidige N35 is
een problematische verbinding tussen Twente en de kop van Overijssel. De hoge
verkeersdruk op het ‘karrenspoor’ met twee rijstroken en een snelheidslimiet van
80 kilometer per uur belemmert de doorstroming en trekt een wissel op de
leefbaarheid. De provincie wil 30 miljoen euro voor haar rekening nemen en de
regio Twente 10 miljoen. Het Rijk draagt 40 miljoen bij.

Reageer op dit artikel