nieuws

Overijssel eist sluiting van grindbedrijf

infra Premium

De provincie Overijssel trekt de milieuvergunning in van Nijhoff Grindmaatschappij BV uit Almelo. Volgens Gedeputeerde Staten heeft het bedrijf op grote schaal schoon zand met verontreinigd slib vermengd en dit gebruikt voor onder meer funderingen van wegen. Nijhoff is woedend.

Op locaties in Ommen, Hattemerbroek en de Zuiderzeehaven in Kampen is
vervuilde grond van Nijhoff aangetroffen, meldt de provincie. “We voelen ons
genoodzaakt deze maatregel te treffen, omdat Nijhoff al jaren de milieuwetgeving
en vergunningvoorschriften overtreedt. We hebben al meerdere dwangsommen
verbeurd, maar de overtredingen blijven doorgaan”, aldus gedeputeerde Gert
Ranter. De provincie Overijssel komt met harde aantijgingen. Zo zou het bedrijf
gevaarlijk afval niet naar de stortplaats hebben afgevoerd, maar verkocht als
bouwstof. “Dit leverde Nijhoff jaarlijks circa 1,3 miljoen euro op”, aldus de
provincie. Het gevaarlijke afval zou bestaan uit duizenden tonnen slib en fijn
zand, die ernstig vervuild zijn met koper en PAK’s.

Reageer op dit artikel