nieuws

Harry Keereweer: ‘Rijnoevers moeten water vasthouden’

infra

Harry Keereweer: ‘Rijnoevers moeten water vasthouden’

Droge periodes zorgen voor steeds lagere waterstanden. Een nieuw project van de provincie Gelderland, de West European Climate Corridor, moet de Rijnoevers ook geschikt maken voor het vasthouden van water. Gedeputeerde Harry Keereweer komt net terug uit Polen, waar hij de plannen voorlegde aan andere Europese Rijnprovincies tijdens de conferentie van Europese regio’s.

“Een te lage waterstand levert grote problemen op: het wordt moeilijker voor
de scheepvaart en de recreatie. Ook komt de drinkwatervoorziening van een groot
deel van Nederland in de knel en kan de landbouw minder water gebruiken. We
merken de laatste jaren dat de waterstand in de grote rivieren zeer laag kan
worden en in de toekomst zal dat alleen maar erger worden. Met Ruimte voor de
Rivier doen we veel voor extreem hoge waterstanden, maar minder voor heel droge
tijden. Wij denken dat snel maatregelen nodig zijn om langs het hele
stroomgebied het rivierwater langer vast te houden. Langs de Rijn wonen 60
miljoen mensen, waarvan twintig miljoen voor het drinkwater afhankelijk zijn van
de rivier. We hebben eeuwenlang geprobeerd om het water snel af te voeren door
het rechttrekken van waterlopen en rivieren. Dat proces van kanalisatie moet
worden omgekeerd. Beken en riviertjes die uitkomen in de Rijn moeten meer
meanderen, zodat het landschap als een spons gaat werken en het water beter
vasthoudt. Bestaande en toekomstige bouw- en landschapsprojecten moeten we zo
inrichten dat pieken en laagtes opgevangen kunnen worden. De landbouw moet meer
watersparende methodes gaan gebruiken. Maar ook de aanleg van civieltechnische
werken, natuurgebieden en fysieke waterbekkens kan helpen.

Grootste waterbuffer

Op kleinere schaal hebben we al ervaring met dergelijke maatregelen voor de
Baakse beek in de Achterhoek, waar we hoogveengebieden herstellen en de beek
deels weer zijn oorspronkelijke loop teruggeven. Als poortwachter voor het
rivierengebied in Nederland hebben wij het initiatief genomen voor dit project,
maar de samenwerking met de Duitse deelstaten langs de Rijn, zoals
Nordrhein-Westfalen en Rheinland-Pfalz is heel belangrijk. De grootste
waterbuffer voor de Nederlandse rivier ligt in de Alpen, dus ook daar zullen
maatregelen moeten worden genomen. Welke maatregelen nodig zijn en wat er
gebouwd en aangelegd moet worden is nog moeilijk te zeggen. We zitten nog in een
eerste verkenning van dit concept. Maar door andere regio’s, de VN en EU is op
dit initiatief al positief gereageerd.”

Reageer op dit artikel