nieuws

Steenwijkerland zoekt oplossing bermschade

infra

De gemeente Steenwijkerland gaat verschillende varianten bermverhardingsmaterialen uitproberen.

Veel wegen buiten de bebouwde bom hebben een breedte van 3 tot 3,5 meter.
Door dit smalle wegprofiel en het steeds zwaarder en breder wordende
landbouwverkeer, treedt regelmatig bermschade op. Het college van burgemeester
en wethouders wil 200.000 euro uittrekken voor het verbeteren van de bermen in
het de Overijsselse gemeente. Om tot de beste oplossing te komen vinden op
verschillende locaties in de gemeentelijke bermen proeven plaats met
verschillende soorten bermverhardingsmaterialen. De start van de bermverbetering
staat gepland na de zomervakantie.

Reageer op dit artikel