nieuws

‘Door negatieve verhalen lijden wij een miljoenenschade’

infra

De ernstigste aantijging uit een reeks van vermeende overtredingen van de milieuvoorschriften is het vermengen van verontreinigd slib met schoon zand voor onder meer funderingen van wegen.

Klopt niets van, volgens algemeen directeur Bram Nijhoff en dochter Esther.
“De provincie heeft geen bewijs. Geen foto’s noch werknemersverklaringen of
verklaringen van onze afnemers, niets! Er is sprake van een grote Babylonische
spraakverwarring.” De acht jaar durende juridische strijd tussen de provincie en
Nijhoff Grindmaatschappij heeft zijn kookpunt bereikt. De provincie grijpt naar
het zwaarste middel: intrekking van de milieuvergunning. Ze heeft er geen
vertrouwen meer in dat Nijhoff de milieuvoorschriften zal naleven.
Desalniettemin krijgt het bedrijf volgens een wettelijke termijn tot 7 juni de
tijd orde op zaken te stellen. Het bedrijf zal bij de provincie een zienswijze
indienen tegen de intrekking van de milieuvergunning. Marcel Middelkamp van het
gelijknamige milieuadviesbureau geeft Nijhoff rechtsbijstand in deze zaak:
“Nijhoff kan aantonen geen slib te hebben vermengd met schoon zand. Kunnen we de
provincie niet overtuigen, dan vechten we het voornemen tot intrekking van de
vergunning aan bij de Raad van State. De provincie snapt niet hoe er bij dit
bedrijf wordt gewerkt.”

Ernstig vervuild

Nijhoff Grindmaatschappij bewerkt sinds 1983 in Almelo grind dat afkomstig is
uit ballastbedden van sporen. Het grind wordt bewerkt in een zeef- en wasserij
waarna het gewassen grind gebroken wordt tot funderingsmateriaal. Volgens de
provincie komt bij het zeef- en breekproces per jaar meerdere tonnen
verontreinigd slib/fijn zand vrij dat volgens de provincie vermoedelijk wordt
gemengd met schoon zand en verkocht als bouwstof. Uit een partijkeuring van het
milieuadviesbureau Syncera en het rapport Bodemplus van Agentschap NL (toen nog
SenterNovem) blijkt dat het slib/fijn zand van Nijhoff ernstig vervuild is met
afvalstoffen, zoals pak’s en koper. Ook de Raad van State constateerde dat eind
november. Het bedrijf wordt verweten verontreinigd slib te vermengen met schoon
zand voor de aanleg van wegen. Een behoorlijke aantijging. “De provincie komt
met geen enkel bewijs dat wij dat zouden doen. Geen foto’s, geen verklaringen
van werknemers of van opdrachtgevers als Heijmans en Rijkswaterstaat. De laatste
is overigens absoluut tevreden over de schoonheid van het door ons geleverde
zand. Het zou toch onlogisch zijn het zeefzand – dat we een dag daarvoor hebben
schoongemaakt – weer te vervuilen met het slib/fijnzand! Wij ontmengen juist
heel grondig. Het slib komt terecht in een vloeistofdichte bak van circa 3000
kubieke meter. Inderdaad zitten daar pak’s, koper en minerale olie in, maar de
waarden van die verontreinigingen blijven ver onder de wettelijke norm.” Bram
Nijhoff poseert voor de fotograaf met een hoopje zeefzand dat in opdracht van
Heijmans geleverd wordt voor de fundering van het zandlichaam voor een viaduct
boven de N36 bij Ommen. “Kijk, zo schoon als wat.” Misnoegd schudt hij zijn
hoofd over het in zijn ogen grote onrecht dat de provincie zijn bedrijf aandoet.
Het slepende conflict escaleerde twee weken geleden toen toezichthouders op het
kantoor van de grindverwerkingsinrichting de documenten voor grondtransporten
opeisten. Dat lukte niet meteen, waarna de politie de secretaresse oppakte en
urenlang verhoorde. “Zij zit nu overspannen thuis. Is toch geen stijl! Wij
worden al jarenlang keihard door de provincie aangepakt”, klagen Nijhoff en zijn
dochter.

Vloeistofdicht

Ook het verwijt van de provincie dat het bedrijf stelselmatig de
milieuvoorschriften in de vergunning overtreedt en niet meewerkt aan herstel,
klopt volgens Nijhoff niet. Esther Nijhoff: “We hadden gewoon even tijd nodig om
de gewenste informatie boven tafel te krijgen. Wij kunnen aantonen dat het slib
hier gewoon op het terrein ligt, netjes vloeistofdicht. Kan niets ergs mee
gebeuren. Vanwege de opgelegde dwangsom mogen we die 5000 ton niet afvoeren,
anders was dit afval gewoon naar de stortplaats gebracht. Weet je hoe de
spraakverwarring is gekomen? Er zijn uitvinders die de vervuiling zodanig in het
slib kunnen inkapselen dat je het zou kunnen mengen met schoon zand. Dat hebben
we aangegeven, maar zover is het nog niet. Toch heeft de provincie voetstoots
aangenomen dat we deze praktijk toepassen, maar dat is niet zo! Elke stroom
bouwstoffen wordt sinds 1988 door het ACMAA-laboratorium gekeurd.” Volgens
Esther en Bram Nijhoff kreeg het bedrijf van de gemeente Ommen en
Rijkswaterstaat goedkeuring voor het geleverde zand. “Onze afnemers zijn heel
tevreden; lees de referenties er maar op na. Door deze negatieve verhalen lijden
wij miljoenenschade. Je merkt het aan de terughoudendheid van klanten.”

Juridisch steekspel

Het juridisch steekspel in de rechtbank Zwolle en de Raad van State tussen de
provincie Overijssel en Nijhoff Grindmaatschappij woedt sinds 2002. Toen
constateerde de provincie dat Nijhoff het aantal vergunde bedrijfsuren en de
maximale hoeveelheid brekerstof zou hebben overtreden. Er liep ook een geschil
of het geleverde product als bouwstof of grond gekwalificeerd moet worden. Na de
laatste aantijging over de menging van verontreinigd slib met schone grond is de
dwangsom opgelopen tot 7,9 miljoen, waarvan volgens Nijhoff nog geen cent is
betaald. “Dat is toch veelbetekenend? De provincie heeft gewoon geen zaak!”,
aldus Esther Nijhoff.

Provincie: Nijhoff heeft zelf bekend

Volgens gedeputeerde Gert Ranter van de provincie Overijssel heeft directeur
Bram Nijhoff aan toezichthouders van de provincie verklaard dat er verontreinigd
slib/fijn zand is gemengd met schoon zand voor fundering in de weg- en water-

bouw. Dat staat haaks op de ontkenning van Nijhoff. Tevens stelt Ranter dat het
slib op het terrein van de grindbewerker onder verkeerde omstandigheden ligt
opgeslagen. Op de vraag of de provincie keihard bewijs heeft voor het bewust
mengen van verontreinigd slib met schoon zand, moet de gedeputeerde het antwoord
schuldig blijven. “We beschikken niet over grondmonsters, maar er loopt wel een
onderzoek om de grondstromen in beeld te krijgen. Alleen krijgen wij niet de
administratieve bescheiden van Nijhoff.”
Het feit dat de dwangsom zo hoog is opgelopen, wijt de gedeputeerde aan de wet.
“Nijhoff kan inning juridisch lang tegenhouden, ook al hebben wij het gelijk van
de Raad van State aan onze zijde. Ik word er ook niet vrolijk van.”

Reageer op dit artikel