nieuws

Aftrap voor onderdeel Kust van het Deltaprogramma

infra Premium

Het nagelnieuwe plan van aanpak van het Deelprogramma Kust van het Deltaprogramma mikt op drie sporen: veiligheid, ruimtegebruik en de diverse gevolgen van de ingrepen.

De aftrap werd afgelopen week gegeven. De komende honderd jaar en ook daarna
moeten de miljoenen mensen die achter de duinen wonen en het geïnvesteerd
kapitaal van ruwweg 1500 miljard euro veilig zijn. De kust zal versterkt moeten
worden, al is het maar om de verwachte zeespiegelstijging met meer dan 30
centimeter binnen enkele decennia het hoofd te kunnen bieden. “De
veiligheidsnormen van 1953 zijn niet meer van deze tijd. Er wonen nu enkele
miljoenen mensen meer, er zijn duizenden bedrijven meer dan toen en er is grote
behoefte aan meer ruimte. Voeg daar klimaatverandering en zeespiegelstijging aan
toe en onze opdracht is duidelijk”, zegt de directeur van het deelprogramma,
Emmy Bolsius. Het benutten van ruimte gebeurt nu al. Bijvoorbeeld in
Scheveningen waar de kust wordt versterkt met een dijk in de boulevard. Op het
strand vlak voor de kust komt extra zand dat zorgt voor een breder en hoger
strand. Het strand breekt de kracht van de golven waardoor de dijk lager kan
zijn. Dat betekent extra ruimte.

Dynamiek

Ingrepen kunnen echter ook onbedoeld gevolgen hebben voor de kust elders. Als
voorbeeld noemt Bolsius plannen voor een zeejachthaven in Katwijk. “Dan willen
wij weten wat de gevolgen daarvan zijn voor IJmuiden en het Noordzeekanaal. Het
aanleggen van een marina betekent bijvoorbeeld dat er een pier in zee moet
komen, waardoor noordwaarts wellicht meer zand wordt afgezet, Dat kan gunstig
zijn, maar een haveningang moet wel open blijven, dus moet er wellicht meer
gebaggerd worden bij IJmuiden”, schets zij de dynamiek.

Reageer op dit artikel