nieuws

Politieke onderhandeling en Arnhem betekenen doodsteek voor havenplan

infra Premium

Als de aanleg van de haven uit het Arnhemse Rijnboogplan wordt geschrapt, moet het project Rijnboog in zijn geheel opnieuw worden bekeken. Dat stelt Jos Melchers, directeur van MAB Development, die samen met vier andere marktpartijen en de gemeente al tien jaar aan de plannen voor Rijnboog werkt.

De fracties van SP, VVD, GroenLinks en D66, die bezig zijn met
college-onderhandelingen, hebben laten weten dat ze een streep zullen zetten
door het havenplan. Nu de PvdA als groot voorstander van de haven in de
onderhandelingen buitenspel is komen te staan, is dit politiek mogelijk
geworden. Melchers wacht vol spanning het definitieve collegeakkoord af. “Ons
advies is geen overhaaste beslissing te nemen”, zegt hij. “De haven is een
belangrijke schakel in het plan waarin alles met elkaar samenhangt. Verbreek je
die schakel, dan moet je het plan in zijn totaliteit opnieuw tegen het licht
houden.”

Onderscheidend

Naast MAB Development zijn de ontwikkelaars Vesteda, BPF Bouwinvest,
Blauwhoed en woningcorporatie Portaal betrokken bij het Rijnboogproject, dat
behalve een toeristische haven ook nieuwe woningen, winkels, kantoren en een
kennis- en cultuurcluster omvat. “De openbare ruimte is eigenlijk de drager van
het plan. Daarin moet je onderscheidend zijn. Het is een gemiste kans als de
haven niet doorgaat”, stelt Melchers.

Criteria

De partijen die onderhandelen over een nieuw college hebben wel criteria
verbonden aan het schrappen van de haven. Zo moet er draagvlak zijn voor een
nieuwe invulling van het havengebied, dienen de plannen financieel haalbaar te
zijn, blijft het kenniscluster overeind en is samenhang met de rest van het
gebied een voorwaarde. “Schrappen van de haven zal een pas op de plaats
betekenen”, erkent Melchers. “Maar wij willen met hernieuwde energie in dialoog
met de stad blijven. Rijnboog is een plan dat samenhang en samenwerking
verdient. Zo’n omvangrijk project vergt nu eenmaal een lange adem.”

Reageer op dit artikel