nieuws

Geen geld provincie in Deltafonds

infra

Provincies laten meebetalen aan een Deltafonds is vreemd, meent Jan Ploeger, directeur van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Ploeger reageert op een betoog van Roelof Balk, directeur Fondsenbeheer
Nederland. Tijdens het Nationaal Waterbouwcongres in Rotterdam riep Balk het
kabinet op het concept van de Deltawet aan te passen. De wijziging moet mogelijk
maken dat niet alleen het Rijk, maar ook provincies en particuliere én
institutionele beleggers het Deltafonds kunnen spekken. “Het kabinet moet zorgen
dat het fonds als zelfstandig kapitaal de markt op kan. Daarbij moet ze het
Deltaprogramma groen verklaren.” De directeur schat dat particuliere
groenbeleggers jaarlijks grofweg 300 tot 500 miljoen euro kunnen bijdragen aan
het fonds. Provincies zouden het Deltafonds een eenmalige injectie moeten geven
van 1 miljard euro. “Wat zij daaraan hebben? Ze generen werk en geven de
economie een impuls.” Extra geldschieters voor het Deltafonds zijn volgens Balk
nodig, omdat het Rijk pas vanaf 2020 met nieuw geld (1 miljard) over de brug
komt. Een wassen neus, oordeelt hij.

Rijksopgave

Jan Ploeger, directeur van het IPO heeft geen goed woord over voor het plan.
“Het Deltafonds is bedoeld voor primaire waterkeringen, en is dus een
rijksopgave. Elk economisch handboek leert bovendien dat beleggen in dijken
niets oplevert en dat je ze daarom moet betalen uit belastingen. Verder is ons
gezamenlijke vermogen al afgeroomd door de minister van Financiën.” De
IPO-voorman heeft überhaubt weinig fiducie in het Deltafonds. “We hebben het
MIRT toch al? Dat werkt prima. Als je bang bent om doelen kwijt te raken, moet
je ervoor durven gaan staan.” Deltaplan, – fonds en – wet naar de prullenbak
verwijzen vindt Ploeger nog wel te voorbarig.

Reageer op dit artikel