nieuws

‘Geef elke aannemer zijn eigen weg’

infra

Verkeersminister Eurlings laat de A4 Midden-Delfland, de duurste weg ooit, aanleggen. Toch heeft hij het helemaal niet op wegen met tierelantijnen, waardoor de meeste duurzame wegen in schoonheid dreigen te sterven.

Problemen zijn er om op te lossen. Luchtkwaliteit was een probleem dat er
plots was. Geluidsoverlast ook, zonder daarbij stank en veiligheid rond wegen te
vergeten. De problemen brachten teweeg dat aannemers er in de afgelopen jaren op
los gingen innoveren, al dan niet in door het Rijk gesubsidieerde
studieprogramma’s. Nu de innovaties er eenmaal zijn, blijven ze op de plank
liggen. Gerard Smakman van KplusV verzamelde tweehonderd ideeën in een boekje.
Dat energieopwekkende wegen niet van de grond komen, heeft verschillende
oorzaken. Overheden vrezen kinderziektes en deinzen uiteindelijk vanwege de hoge
kosten vaak terug. Aannemers en adviseurs bedienden Tweede Kamerleden gisteren
van oude en nieuwe suggesties. De parlementariërs blijven onder aanvoering van
GroenLinks namelijk wel geïnteresseerd in het bewandelen van nieuwe wegen.
Smakman die dus 200 bedachte maatregelen heeft bestudeerd, was kritisch over de
vooral kleine, ‘weinig effectief’ stand-alone oplossingen die energie kunnen
opwekken langs of op de weg. Hij bepleitte dat zonnepanelen en drukgevoelige
punten in de weg meer aandacht zouden moeten verdienen. Verder onderstreepte hij
dat veel overheden worstelen met vraag: hoe leg ik een duurzame weg aan? Het
oprichten van een landelijk expertisecentrum acht hij dan ook verstandig.

Tijd en geduld

Jurgen van der Heijden van de Universiteit van Amsterdam twijfelt er niet aan
dat wegen van de toekomst energie gaan leveren. Volgens hem is het een kwestie
van tijd en geduld dat warmte die auto’s genereren wordt grootschalig wordt
benut. Wel raadt hij de overheid af een groot bedrijf in te schakelen. Kleine
initiatieven moeten volgens hem rustig kunnen ontwikkelen. Standaardiseren van
materialen (zoals diameter van buizen) moet zijn inziens wel gebeuren. Rinus de
Vries van KWS Infra meent dat de overheid een probleem heeft met de opbrengsten
van een weg als energieleverancier. Woningbouwverenigingen zouden naar zijn idee
bij het verkoopverhaal betrokken moeten worden. Hij voegde eraan toe dat 35
vierkante meter asfalt één huis kan verwarmen. Volgens Lazlo Vákár, die de
duurzame weg van Movares, al twee keer zag afgebrand door minister Eurlings,
moet de Tunnelwet worden aangepast. De wet die politiek ter discussie staat,
maakt volgens hem totaal geen onderscheid tussen een betonnen tunnel en een
overkapping van glas. Rijden in zijn ‘glazen stolp’ is toch een stuk veiliger,
redeneert hij. Ruud Loeve, hoofd adviesgroep Infraconsult bij PRC meent dat het
Rijk meer problemen moet aanbesteden in plaats van oplossingen. Het beheer van
wegen zou volgens hem veel meer bij aannemers moeten komen te liggen. Kortweg:
iedere aannemer zijn eigen stuk weg.

Reageer op dit artikel