nieuws

Fugro oliebaron in alle schakels

infra Premium

Fugro oliebaron in alle schakels

Met elk signaal dat de economie verder aantrekt, worden de gezichten bij ingenieursbureau Fugro vrolijker. De wereld snakt naar energie en daar kan de bodemonderzoeker bij helpen.

Het bericht dat president Obama voor de oostkust van de Verenigde Staten naar
olie wil zoeken, klinkt
Fugro als muziek in de oren.
Afgelopen jaar daalden internationaal de investeringen van de olie- en
gasindustrie met 15 procent tot 395 miljard dollar, zo’n 270 miljard euro. Voor
2010 echter zit een toename van 11 procent tot 440 miljard dollar in de
pijplijn. En dan hadden de voorspellers nog niet eens rekening gehouden met de
koerswijziging van Obama. De Verenigde Staten zien het krachtenspel tussen de
grootmachten snel veranderen. China rukt economisch op, het Midden-Oosten blijft
instabiel en Rusland komt weer op adem. Het geopolitieke steekspel dwingt de
machtsblokken en individuele landen om hun eigen energievoorziening veilig te
stellen. De ontwikkeling wordt versterkt door de publieke wens duurzamer om te
springen met grondstoffen.

Eigen vliegtuigen

Fugro van zijn kant raakt meer en meer betrokken bij nagenoeg de gehele
levenscyclus van olie- en gasvelden. De omloop van ontdekking tot uitputting,
beslaat al gauw vele tientallen jaren. Het ingenieursbureau helpt zoeken naar
nieuwe velden en haakt opnieuw aan bij het ontwerp en de bouw van installaties
voor de productie. Ook bij de verbetering van bestaande velden en het buiten
gebruik stellen van de installaties is Fugro van de partij. En dat alles met
inzet van satellieten, vliegtuigen, schepen en niet te vergeten de manschappen
ter zee en op de vaste grond. “Ons bedrijf is in staat te profiteren van de
toename in de investeringen door olie- en gasmaatschappijen, ongeacht in welke
fase van de levenscyclus van de velden dit gebeurt”, zegt bestuursvoorzitter
Klaas Wester. “In de komende jaren zullen grote investeringen nodig zijn om de
productie op langere termijn op peil te houden.”

ingeslapen velden

Het concern leeft voor 75 procent van activiteiten die een relatie hebben met
de winning van olie en gas. Vorig jaar zette Fugro, Nederlands grootste
ingenieursbureau, een omzet weg van 2,1 miljard euro. De nettowinst bedroeg
263,4 miljoen euro. Aantal medewerkers: 13.500. Het exploreren en ontwikkelen
van velden concentreert zich vooral in de Golf van Mexico, West-Afrika en
Brazilië. Fugro duikt daarbij steeds dieper de zeeën in en maakt gebruik van
kleine onbemande onderzeeërs. Een aanhoudende portie werk komt uit het
Midden-Oosten, verderop in Azië en de noordelijke Noordzee. Ook Australië klopt
aan de poort. Bovendien registreren de bodemonderzoekers toenemende interesse om
uit oude, soms ingeslapen velden de maximale hoeveelheid energie boven de grond
te halen. Een voorbeeld ligt in Zuidoost-Drenthe. In de schaduw van de
oliewinning groeit internationaal de belangstelling voor gas. Opnieuw levert
Fugro de bodemdata. De Leidschendammers verrichten op diverse plaatsen in de
wereld onderzoek ten behoeve van terminals voor de overslag van vloeibaar
aardgas, lng. “Hoge energieprijzen maken het meer aantrekkelijk om gasvelden te
ontwikkelen die op een aanzienlijke afstand van hun afzetmarkten liggen,
constateert Fugro. “Dit geldt vooral voor het Midden-Oosten, met reserves op
overbrugbare afstanden naar India, China en Europa. Ook in de al langer gas
exporterende landen zoals Australië, Nigeria en Indonesië vinden belangrijke
ontwikkelingen plaats.”

Reageer op dit artikel