nieuws

Waterbouw wint strijd tegen zware bestekseisen

infra Premium

De Vereniging van Waterbouwers heeft met succes bezwaar gemaakt tegen te zware bestekseisen die aan combinaties worden gesteld voor onderhoudsbaggerwerk.

Zuid-Holland past de eisen aan. Het ging om het bestek Baggeren vaarwegen
2010 van de provincie waarin als vakbekwaamheidseis werd gesteld dat een
inschrijver minstens twee vergelijkbare werken in de afgelopen vijf jaar moet
hebben uitgevoerd. Wanneer in combinatie wordt ingeschreven moet elke combinant
afzonderlijk aan die eis voldoen. Daarmee sluit de opdrachtgever potentiële
concurrentie uit doordat de markt verkleind wordt. Combinaties die tot doel
hebben te kunnen voldoen aan de geschiktheidseisen, zullen immers niet gevormd
worden.

Reageer op dit artikel