nieuws

Noord-zuidlijn Amsterdam bezuinigt op risicoreserve

infra

Uit financiële motieven reserveert de gemeente Amsterdam 110 miljoen euro minder voor de risico’s bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn.

De gemeente moet de komende jaren drastisch bezuinigen. Een hoge reservering
voor ‘kleine risico’s’ komt het bestuur daarom niet van pas. Het is aan de
opvolger van wethouder Gerson te beoordelen of dat geld alsnog moet worden
gereserveerd. Daarmee wijkt Gerson af van de aanbevelingen van de
commissie-Veerman. Na de verzakkingen op de Vijzelgracht in 2008 adviseerde
Veerman 500 miljoen extra beschikbaar te houden voor eventuele risico’s.
Onderdeel van dit budget was een post van ruim 110 miljoen voor kleine risico’s.
Zaken met een kans van optreden van 5 procent of minder, maar mochten ze
optreden dan gaan ze het projectbudget te boven. Gerson vindt de onderbouwing
door de Dienst Noord-Zuidlijn – na een doorrekening van alle risico’s –
onvoldoende robuust. Boekhoudkundig is dat voordelig. Dan hoeft voor dit bedrag
geen dekking in de gemeentebegroting te worden gevonden. Daar komt bij dat het
met de opdracht van de gemeenteraad om voor de vorming van de extra risicobuffer
ook een bijdrage te vragen van het Rijk, niet erg wil vlotten. Door de val van
het kabinet liggen die gesprekken zo goed als stil. Ook anderszins probeert
Amsterdam nog op de kosten van de Noord-Zuidlijn te beknibbelen. Veerman
oordeelde dat de kwaliteit van het ambtelijke apparaat flink moest worden
versterkt. De kosten daarvan voor de hele bouwperiode zijn geraamd op 46 miljoen
euro. Het college laat onderzoeken of het toch niet zuiniger kan. Voor het
overige is het gemeentebestuur voorzichtig tevreden. Er zijn geen extra
vertragingen. De keuze voor tweezijdig boren, de inzet van een werkgroep op de
planning en indringende gesprekken met de aannemers hebben opgeleverd dat de
einddatum blijft staan op oktober 2017. Voor een prijs van 3,02 miljard.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels