nieuws

VBW Asfalt wil voor zoab ‘rafelnorm’

infra

Rijkswaterstaat hanteert een te ‘vaag’ vervangingsbeleid voor wegen.

VBW Asfalt pleit daarom voor een norm, waarmee grootschalige vorstschade moet
worden voorkomen. De asfaltkoepel constateert dat vorstschade vooral voorkomt
bij oudere wegen. Vanuit die optiek stelt de vereniging dat het
vervangingsbeleid van Rijkswaterstaat tekortschiet. “Het moment dat een weg
moeten worden vervangen is te vaag”, licht Evert de Jong toe. Hij pleit dan ook
voor een vervang- of rafelnorm die is gebaseerd op de mate waarin een weg
versleten is. “Vaak lijkt een weg nog perfect, maar is deze in werkelijkheid er
veel slechter aan toe.” Anders dan in Japan heeft Rijkswaterstaat de gewoonte
zoab ‘zo lang mogelijk’ te laten liggen. Waar Japan een weg na acht jaar
vervangt, rekent Rijkswaterstaat op een gemiddelde levensduur van twaalf jaar.
Door een onvoorzien hoog vorstschadebedrag van 30 miljoen euro kwam de
Nederlandse aanpak vorig jaar voor het eerst ter discussie te staan.
Rijkswaterstaat onderzocht of ze wellicht munt kon slaan uit het Japanse model.
Minister Eurlings (verkeer) concludeerde uiteindelijk van niet. Preventief
vervangen zou hogere onderhoudskosten met zich meebrengen en extra
verkeershinder. “Nederlandse winters lang zijn lang niet altijd streng”,
verklaarde Eurlings.

Druk

Op zijn Japans vervangen vindt de Jong van VBW Asfalt ook zonde van het geld.
“Dat is kapitaalvernietiging. Hoe lang een weg meegaat, hangt af van veel
factoren.” In de Tweede Kamer neemt de druk op het zoabbeleid van minister
Eurlings met de week toe. Het CDA en de PvdA spraken zich een maand terug al
kritisch uit over zoab. Kamerlid Ernst Cramer van de ChristenUnie deed daar eind
vorig week met Kamervragen een schep bovenop. Cramer gelooft wel in het idee van
een vervangnorm. Dat er iets aan de “dramatische” situatie op wegen moet
gebeuren, staat voor hem vast. Hij heeft liever minder nieuwe wegen maar
kwalitatief goed, dan meer asfalt in slechte conditie. Rijkswaterstaat meldt dat
de totale schadepost aan wegen door vorst vorig jaar 22 procent hoger lag dan
tot nog toe deze winter.

Reageer op dit artikel