nieuws

Sneller kaartmateriaal na graafmelding aannemer

infra

Netbeheerders worden verplicht om informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen digitaal aan te leveren.

Aannemers zullen daardoor veel sneller kunnen beschikken over tekeningen die
essentieel zijn bij graafwerkzaamheden. Dat zegt projectcoördinator Arco van
Emous van Agentschap Telecom, de toezichthouder op de Wet informatieuitwisseling
ondergrondse netwerken (Wion). Grondroerders moeten nu vaak dagen wachten,
voordat zij het kaartmateriaal over de ondergrondse infrastructuur in huis
hebben. In het slechtste geval duurt het een halve week. Netbeheerders hebben
bij een graafmelding drie werkdagen de tijd om de gegevens te verstrekken. Met
de digitalisering van de gegevensuitwisseling wordt de maximale aanlevertijd
teruggebracht tot slechts een dag. “Aannemers krijgen straks dus binnen één dag,
maar mogelijk binnen enkele uren, de informatie geleverd”, verzekert Van Emous.
“Netbeheerders worden daartoe vanaf 1 juli verplicht.”

Graafincidenten

Behalve tijdwinst biedt de elektronische aanlevering van kaartmateriaal ook
andere voordelen. Zo kunnen tekeningen van de verschillende netbeheerders ‘op
elkaar worden gelegd’, waardoor in één oogopslag is te zien welke kabels en
leidingen er allemaal onder de grond liggen. Ook kan op detailniveau worden
ingezoomd. Verwacht wordt dat de nieuwe aanpak zal bijdragen tot een verdere
verlaging van het aantal graafincidenten. Aannemers en andere grondroerders
zullen eerder een officiële graafmelding doen als ze weten dat het
kaartmateriaal ook snel wordt aangeleverd, is daarbij de gedachte. In Nederland
gaat het 40.000 keer per jaar mis bij graafwerkzaamheden. Alleen al de directe
schade die daaruit voortvloeit, wordt geschat op 40 tot 70 miljoen euro. Sinds
de invoering van de Wion, anderhalf jaar geleden, zijn aannemers verplicht hun
graafwerkzaamheden te melden bij het Kadaster. Volgens Van Emous heeft de
wettelijke meldplicht geleid tot een toename van het aantal meldingen. Werden
over 2008 nog 225.000 meldingen geteld, vorig jaar was dat aantal gestegen tot
275.000.

Reageer op dit artikel