nieuws

Noord-Zuidlijn heeft geen milieuvergunning nodig

infra

De Raad van State heeft bepaald dat de Noord-Zuidlijn geen milieuvergunning nodig heeft.

De zaak was aangespannen door de belangenorganisatie Wetering Verbetering.
Zij stelden dat de bouwplaats op de Vijzelgracht volgens de Wet milieubeheer
vanwege de lange bouwtijd een inrichting is. Dat is een min of meer permanente
vestiging van een bedrijf. Echter, volgens de Raad van State is de Wet
milieubeheer niet bedoeld om bescherming te bieden tegen negatieve effecten van
bouwactiviteiten en is in het geval van de Noord-Zuidlijn geen sprake van een
vaste bedrijfsactiviteit. De verplichting tot een milieuvergunning zou de
werkzaamheden van de Noord-Zuidlijn langere tijd hebben stil gelegd.

Reageer op dit artikel