nieuws

Inpassingsplan moet ontwikkeling Buytenland impuls geven

infra

De provincie Zuid-Holland wil een provinciaal inpassingsplan vaststellen voor het landschapspark Buytenland. Dat maakt de provincie bekend. Het plan moet voorkomen dat de ontwikkeling van Buytenland vertraging oploopt.

Het initiatief voor het inpassingsplan gaat uit van de commissie Ruimte en
Wonen van Provinciale Staten. Deze vreest dat de gemeente Albrandswaard,
waarbinnen het gebied ligt, in april nog geen bestemmingsplan klaar heeft. In
een provinciaal inpassingsplan kan de provincie de bestemming van het gebied
vastleggen. Lukt het de gemeente toch om het bestemmingsplan op tijd af te
hebben, dan kunnen Provinciale Staten de voorbereidingen voor het inpassingsplan
staken.
Landschapspark
Buytenland
valt binnen het
Project
Mainportontwikkeling Rotterdam
. Dit project omvat de uitbreiding van het
Rotterdamse havengebied en de aanleg van 750 hectare nieuw natuur – en
recreatiegebied rond de Maasstad.

Reageer op dit artikel